بیمه نامه جامع آرامش زندگی پارسیان

بیمه نامه جامع آرامش زندگی پارسیان، ضمن ارایه مجموعه کاملی از پوشش های بیمه ای از قبیل تامین سرمایه در صورت بروز بیش از 30 نوع بیماری مختلف ، کاهش اثرات مالی آسیب های ناشی از وقوع حوادث، تامین منافع در صورت از کار افتادگی دائم و کامل و کاهش درآمد ناشی از آن و جبران اثرات مالی فوت سرپرست خانواده، امکان سرمایه گذاری بخشی از مبالغ پرداختی را فراهم نموده است. همچنین با سهیم نمودن شما در بازدهی مجموع معاملات بیمه ­های زندگی،  اندوخته مطمئنی را ایجاد می نماید که به صورت یکجا یا در قالب انواع بیمه های مستمری به شما (بیمه­ گزار) یا ذینفعانی که تعیین نموده اید، قابل پرداخت خواهد بود.

دانلود بروشور معرفی بیمه جامع آرامش زندگی

 


  • پوشش فوت به هرعلت
  • پوشش امراض خاص
  • پوششهای مبتنی بر وقوع حادثه برای بیمه شده
  • پوششهای مبتنی بر از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده
  • پوششهای مربوط به بیمه گزار بیمه نامه

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0