• ساعت : ۱۴:۱۳
 • تاريخ :
   ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ 
 • کد خبر : ۷۶۶۱
جشنواره طلوع زندگی پارسیان

در راستای ارتقای سطح انگیزش و ایجاد رقابت در شبکه فروش بیمه های زندگی و ایجاد هم افزایی بیشتر در آن ها جشنواره فروش بیمه های زندگی  با عنوان" طلوع زندگی پارسیان" در نیمه دوم سال 1401 برگزار می گردد.

زمان برگزاري جشنواره طلوع زندگی پارسیان

زمان برگزاری جشنواره به مدت 3 ماه و از تاریخ 1401/09/13 (مصادف با روز بیمه) تا تاریخ 1401/12/13 مي‌باشد، كه در پایان جشنواره از برترین های جشنواره به نحو شایسته تقدير به عمل خواهد آمد.

سطوح برگزاری جشنواره

این جشنواره پارسیان با رویکرد رقابتی در میان تمامی نمایندگان و شعب کشور در سطوح زیر برگزار خواهد شد:

1) بخش رقابتی- سطح کشوری (نمایندگان حقیقی برتر کشور): شامل تمامی نمایندگان حقیقی حائز شرایط حضور در جشنواره در کل کشور و معرفی و تقدیر از 10 نماینده برتر کشوری.

2) بخش رقابتی- سطح شعب (نمایندگان برتر هر شعبه): شامل تمامی نمایندگان حقیقی حائز شرایط حضور در جشنواره به تفکیک هر شعبه (شامل 63 شعبه شرکت) و معرفی و تقدیر از 3 نماینده برتر در هر شعبه.

شرایط شرکت در جشنواره طلوع  زندگی پارسیان

1. نماينده یا کارگزار در طي مدت جشنواره فعال باشد. (نمايندگان و كارگزاران لغو كد شده از چرخه جشنواره خارج مي‌شوند.)

2. جهت شرکت در جشنواره، حد نصاب شاخص های عملکردی در بازه زمانی جشنواره به شرح جدول ذیل می باشد.

 

جدول(1): شاخص های ورودی جشنواره طلوع زندگی پارسیان 1401

ردیف

شاخص‌ها

نمایندگان برتر کل کشور

نمایندگان برتر هر شعبه

1

فعال بودن کد نمایندگی/کارگزاری

ü ü

2

تعداد بیمه­ نامه ­های صادره طی مدت جشنواره

100

40

3

میزان حق بیمه وصولی از صادره طی مدت جشنواره (ریال)

5.000.000.000

1.000.000.000

 

شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد نمايندگان و كارگزاران در جشنواره طلوع زندگی  پارسیان

جدول(2): شاخص­ های منتخبین جشنواره طلوع زندگی پارسیان 1401

ردیف

نوع شاخص

شاخص‌

نحوه امتیازدهی

1

 

 

مثبت

تعداد بیمه نامه صادره طی مدت جشنواره

به ازای 1 بیمه نامه صادره با نحوه پرداخت سالانه 1 امتیاز

به ازای 2 بیمه نامه صادره با نحوه پرداخت شش ماهه 1 امتیاز

به ازای 4  بیمه نامه صادره با نحوه پرداخت سه ماهه 1 امتیاز

به ازای 10 بیمه نامه صادره با نحوه پرداخت ماهانه 1 امتیاز

به ازای 2 بیمه نامه صادره با نحوه پرداخت یکجا  1 امتیاز

2

میزان حق بیمه وصولی از بیمه نامه جدید صادره (حق بیمه منظم) طی مدت جشنواره

به ازای هر 20 میلیون ریال 1 امتیاز

3

میزان حق بیمه وصولی از بیمه نامه جدید صادره (حق بیمه یکجا و اندوخته اولیه) طی مدت جشنواره

به ازای هر 50 میلیون ریال 1 امتیاز

4

میزان کل حق بیمه وصولی از بیمه نامه های صادره قبل از شروع جشنواره طی مدت طرح

به ازای هر 200 میلیون ریال 1 امتیاز

5

منفی

میزان بازخرید و برداشت از اندوخته

به ازای هر 50 میلیون ریال یک امتیاز منفی

هداياي در نظر گرفته شده براي منتخبين جشنواره طلوع زندگی پارسیان

· نمایندگان برتر کشور

جدول(3): جوایز در نظر گرفته شده جهت منتخبین کشوری در جشنواره طلوع زندگی پارسیان 1401

رتبه

جوايز نقدی (ریال)

جوایز جانبی

اول

800.000.000

لوح تقدير خاتم + تنديس

 

دوم

600.000.000

سوم

500.000.000

چهارم

400.000.000

لوح تقدير خاتم

پنجم

300.000.000

ششم تا دهم

-

· نمایندگان برتر هر شعبه

جدول(4): جوایز در نظر گرفته شده جهت منتخبین برتر شعب در جشنواره طلوع زندگی پارسیان 1401

رتبه

جوايز نقدی

جوایز جانبی

اول

80.000.000

لوح تقدير خاتم

دوم

50.000.000

سوم

30.000.000

 

 • در صورت کسب رتبه برتر کشوری توسط هریک از نمایندگان (رتبه یک تا پنج کشوری)، نماینده مربوطه در رتبه‌بندی نمایندگان برتر شعبه تحت سرپرستی، مشارکت داده نخواهد شد.
 •  با توجه به پتانسیل های شرکت خدمات بیمه­ ای امین پارسیان و به منظور افزایش انگیزه سایر نمایندگان، عملکرد این نمایندگی در رتبه­ بندی کلی لحاظ نخواهد شد، با این حال به منظور تقدیر از نمایندگی مزبور، چنانچه براساس امتیازات کسب شده ایشان در طول مدت جشنواره، این نمایندگی حائز امتیاز رتبه در میان نمایندگان برتر کشوری گردید، به شرط تحقق رشد 30% پورتفوی (حق­ بیمه وصولی) شرکت امین پارسیان نسبت به عملکرد مدت مشابه سال قبل، جایزه ایشان متناسب با رتبه بدست آمده، اهدا خواهد شد.
 • قابل توجه نمایندگان محترم ، طرح فوق تا تاریخ 1401/12/29 تمدید گردید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  6.0.20.0
  V6.0.20.0