• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ 
  • کد خبر : ۷۵۶۶
جشنواره فروش بیمه های زندگی "طرح میلاد پارسیان "

 

به نام خدا

 

اطلاعیه برگزاری جشنواره فروش بیمه های زندگی "طرح میلاد پارسیان "

 

در راستای توسعه فروش بیمه های زندگی و به منظور ایجاد رقابت در شبکه فروش و نیز مناطق سرپرستی و شعب شرکت، همچنین افزایش انگیزه در میان تمامی نمایندگان شرکت برای افزایش پورتفوی بیمه­نامه­های زندگی خود، جشنواره فروش بیمه های زندگی در نیمسال نخست سال 1401 تحت عنوان "میلاد پارسیان" برگزار خواهد شد. همچنین با هدف افزایش فضای تعامل و همکاری میان همکاران و نمایندگان، شعب برتر و کارشناسان شایسته آنها در زمینه بیمه های زندگی شناسایی شده و در پایان جشنواره از ایشان قدردانی به عمل خواهد آمد.

زمان برگزاري جشنواره فروش بيمه‌هاي زندگی

زمان برگزاری جشنواره از تاریخ 28 اردیبهشت ماه تا انتهای شهریور ماه سال 1401 بمدت 4 ماه مي‌باشد.

سطوح برگزاری جشنواره

جشنواره میلاد پارسیان در دو بخش رقابتی در میان تمامی نمایندگان و شعب و همچنین انگیزشی برای هریک از نمایندگان در سطوح زیر برگزار خواهد شد:

1) بخش رقابتی- سطح کشوری (نمایندگان و کارگزاران برتر کشور): شامل تمامی نمایندگان و کارگزاران حائز شرایط حضور در جشنواره در کل کشور و معرفی و تقدیر از 5 نماینده برتر کشوری.

2) بخش رقابتی- سطح شعب (نمایندگان برتر هر شعبه): شامل تمامی نمایندگان و کارگزاران حائز شرایط حضور در جشنواره به تفکیک هر شعبه (شامل 64 شعبه شرکت) و معرفی و تقدیر از 3 نماینده برتر در هر شعبه.

3) بخش رقابتی- سطح صادرکننده برتر بیمه­نامه (شعب برتر در سطح کشوری): شامل تمامی شعب شرکت در سطح کشور و معرفی و تقدیر از 3 شعبه برتر به همراه کارشناسان بیمه­های زندگی انها.

4) بخش انگیزشی- سطح نمایندگی: فارغ از موضوع رقابت بین نمایندگان، عملکرد هریک از ایشان در طول مدت جشنواره با عملکرد دوره مشابه سال قبل خود (سال 1400) مقایسه شده و در صورت کسب معیارهای تعیین شده، پاداش نمایندگی مربوطه پرداخت خواهد شد.

شرایط شرکت نمایندگان و کارگزاران در بخش رقابتی جشنواره

شرايط مشارکت نمایندگان و کارگزاران در بخش رقابتی جشنواره به شرح زير مي‌باشد:

1. نماينده یا کارگزار در طي مدت جشنواره فعال باشد. (نمايندگان و كارگزاران لغو كد شده از چرخه جشنواره خارج مي‌شوند.)

2. جهت شرکت در جشنواره ، حد نصاب شاخص های عملکردی در بازه زمانی جشنواره به شرح جدول ذیل می باشد.

جدول(1): شاخص­های ورودی جشنواره فروش "میلاد پارسیان"

ردیف

شاخص‌ها

نمایندگان برتر کل کشور

نمایندگان برتر هر شعبه

1

فعال بودن کد نمایندگی/کارگزاری یا راهبری

ü

ü

2

تعداد بیمه­نامه­های صادره طی مدت جشنواره

حداقل 45 بیمه نامه صادره

حداقل 20  بیمه نامه صادره

3

میزان حق بیمه وصولی از صادره طی مدت جشنواره

حداقل 2 میلیارد ریال

حداقل 500 میلیون ریال

شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد نمايندگان و كارگزاران در بخش رقابتی جشنواره (سطح کشوری و شعب)

              جدول(2): شاخص­ها و نحوه امتیازدهی به عملکرد نمایندگان و کارگزاران در جشنواره فروش "میلاد پارسیان"

ردیف

شاخص‌

نحوه امتیازدهی

1

تعداد بیمه نامه صادره طی مدت جشنواره

به ازای 1 بیمه نامه صادره با نحوه پرداخت سالانه 1 امتیاز

به ازای 2 بیمه نامه صادره با نحوه پرداخت شش ماهه 1 امتیاز

به ازای 4 بیمه نامه صادره با نحوه پرداخت سه ماهه 1 امتیاز

به ازای 10 بیمه نامه صادره با نحوه پرداخت ماهانه 1 امتیاز

به ازای 2 بیمه نامه صادره با نحوه پرداخت یکجا  1 امتیاز

2

میزان حق بیمه وصولی از صادره طی مدت جشنواره

به ازای هر 20 میلیون ریال 1 امتیاز

3

میزان کل حق بیمه وصولی طی مدت جشنواره

به ازای هر 400 میلیون ریال 1 امتیاز

شاخص‌ ارزيابي عملكرد شعب صادرکننده بیمه های زندگی در بخش رقابتی جشنواره

شاخص و نحوه امتیازدهی به عملکرد شعب صادرکننده بیمه­های زندگی در جشنواره فروش "میلاد پارسیان" ، تعداد بیمه­نامه صادره خواهد بود ، بدین ترتیب که به ازای هر بیمه نامه صادره یک امتیاز برای شعبه مربوطه محاسبه خواهد شد.

هداياي در نظر گرفته شده براي شعب و نمایندگان برتر در بخش رقابتی جشنواره

 

جدول(3): جوایز در نظر گرفته شده برای منتخبین در جشنواره فروش "میلاد پارسیان"

سطوح ارزیابی

رتبه

جوايز نقدی (ریال)

جوایز جانبی

نمایندگان برتر کشور

اول

1.300میلیون

لوح تقدير خاتم + تنديس

دوم

1.000 میلیون

لوح تقدير خاتم + تنديس

سوم

800 میلیون

لوح تقدير خاتم + تنديس

چهارم

500 میلیون

لوح تقدير خاتم

پنجم

400 میلیون

لوح تقدير خاتم

نمایندگان برتر هر شعبه

اول

100 میلیون

لوح تقدير خاتم

دوم

-

لوح تقدير خاتم

سوم

-

لوح تقدير خاتم

شعب برتر صدور

اول تا سوم

-

لوح تقدير خاتم برای شعبه

ü در صورت کسب رتبه برتر کشوری توسط هریک از نمایندگان (رتبه یک تا پنج کشوری)، نماینده مربوطه در رتبه‌بندی نمایندگان برتر شعبه تحت سرپرستی، مشارکت داده نخواهد شد.

ü باتوجه به پتانسیلهای شرکت خدمات بیمه­ای امین پارسیان و به منظور افزایش انگیزه سایر نمایندگان، عملکرد این نمایندگی در رتبه­بندی کلی لحاظ نخواهد شد، با این حال به منظور تقدیر از نمایندگی مزبور، چنانچه براساس امتیازات کسب شده ایشان در طول مدت جشنواره، این نمایندگی حائز امتیاز رتبه در میان نمایندگان برتر کشوری گردید، به شرط تحقق رشد 30% پورتفوی (حق­بیمه وصولی) شرکت امین پارسیان نسبت به عملکرد مدت مشابه سال قبل، جایزه ایشان متناسب با رتبه بدست آمده، اهدا خواهد شد.

پاداش ویژه جشنواره برای تمامی نمایندگان واجد شرایط در بخش انگیزشی جشنواره

عملکرد هریک از نمایندگان در طول مدت جشنواره از جنبه حق بیمه وصولی با مدت مشابه سال قبل ایشان مقایسه شده و در صورت تحقق رشد بیش از 30% حق بیمه وصولی برای هریک از نمایندگان، 1% حق بیمه وصولی طی دوره جشنواره به عنوان پاداش به ایشان پرداخت خواهد شد.

لازم بذکر است برای محاسبه میزان رشد پورتفوی نمایندگان، حداقل پورتفوی دوره مشابه جشنواره در سال 1400، 500میلیون ریال درنظر گرفته شده است، به عبارت دیگر برای نمایندگانی که در دوره مشابه جشنواره در سال 1400، پورتفوی نداشته یا پورتفوی آنها کمتر از 500میلیون ریال بوده است، میزان رشد پورتفوی در سال 1401 براساس 500میلیون ریال محاسبه خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0