• بيمه جامع خانواده شركت بيمه پارسيان با هدف ارایه پوشش‌هاي بيمه‌اي به اعضاي خانواده در قالب يك بيمه‌نامه جامع و فراهم آوردن امكان سرمايه‌گذاري مدون مبالغ خرد پرداختي ايجاد شده است.

  بیمه عمر و سرمایه‌گذاری ‌ طرح خانواده
 • بیمه جامع آرامش زندگی پارسیان با هدف ایجاد منافع حداکثری برای دارندگان بیمه نامه های زندگی و به منظور بهبود اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه و افزودن برخی قابلیت ها و پوشش های بیمه ای جدید ارایه شده است.

  بیمه جامع آرامش زندگی پارسیان ‌بیمه جامع آرامش زندگی پارسیان
 • شرکت بیمه پارسیان با ارایه تخفیف از محل هزینه‌های بیمه نامه مصوب شورای عالی بیمه (مطابق آیین‌نامه شماره 68 بیمه‌های زندگی و مستمری)، در صورت انعقاد قرارداد فروش جمعی، اندوخته بیشتری را برای کارکنان نسبت به نرخ بیمه عمروسرمایه‌گذاری با شرایط عادی ایجاد می‌نماید.

  طرح فروش جمعی طرح فروش جمعی
 • طرح بیمه کودکان دارای ویژگی منحصر بفردی است، چرا که با پرداخت حق‌بيمه يكجا در ابتداي قرارداد، علاوه بر بهره‌مندی از مزایای بیمه ای، ماهیت تشکیل اندوخته مطمئن و مناسب را در پايان مدت قرارداد ایجاد خواهد کرد. در اين بيمه نامه كه از بدو تولد قابل ارایه مي‌باشد، امكان برخورداری از پوشش‌هاي بيمه‌اي در طول مدت بيمه‌نامه و نیز دریافت سرمایه بیمه نامه(به صورت یکجا یا مستمری) در پایان قرارداد براي فرزندان وجود دارد.

  بیمه عمر و سرمایه‌گذاری ‌ طرح کودکان
 • در بيمه عمر ساده زماني، شركت بيمه (بيمه‌گر)، شخص را براي مدتي معين با سرمايه‌اي مشخص تحت پوشش قرار مي‌دهد و چنانچه شخص بيمه‌شده در طي مدت بيمه فوت كند، شركت بيمه، سرمايه تعيين شده در بيمه‌نامه را به صورت يكجا يا مستمري به وراث قانوني بيمه‌شده و يا استفاده‌كنندگاني كه قبلا از طرف او مشخص شده‌اند مي‌پردازد.

  بیمه عمر زمانی بیمه عمر ساده زمانی
 • در بيمه عمر مانده بدهكار، بيمه‌گر متعهد مي‌شود كه در صورت فوت وام گيرنده، مابقي اصل تعهدات وام را به بانك يا موسسه مالي مورد نظر بپردازد.

  بیمه عمر مانده بدهکار بیمه عمر مانده بدهکار
 • بر اساس آیین‌نامه مکمل بیمه‌هاي زندگی و مستمري 2/68، در بيمه نامه هاي صادره پس از تاريخ 01 / 06 / 95، حداکثر نرخ سود فنی علی‌الحساب براي دو سال اول مدت اعتبار بيمه نامه ۱۶ درصد، براي دو سال بعد ۱۳ درصد و براي دوره مازاد بر چهار سال اول آن ۱۰ درصد تعيين گرديده است. میانگین نرخ سود قطعی بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری پارسیان طی سال های 1388 تا 1399(12سال) برابر با 22% بوده است.

  عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0