پنجشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
  نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

  بیمه عمر ساده زمانی
ما همواره نگران وضعیت خانواده خود هستیم و برای بهبود شرایط زندگی آنها تلاش می‌كنیم. مطمئنا زندگی بدون بیم و هراس لذت بیشتری خواهد داشت، اما خطرات و حوادث، بخش جدایی ناپذیر زندگی ماست. پس باید برای كاهش تبعات این خطرات و حوادث چاره‌ای اندیشید. همه ما بارها به كیفیت زندگی و سرنوشت خانواده خود، در صورتی كه ما را از دست بدهند، فكر كرده‌ایم. آیا برای كاهش این نگرانی‌ها راه حلی وجود دارد؟

بیمه عمر ساده زمانی برای شما بهترین گزینه است اگر:
 • نان‌آور خانواده‌تان هستید.
 • بدون شما، خانواده‌تان زندگی سختی خواهند داشت.
 • صاحب مشاغل پر مخاطره هستید.
 • بیمه‌ای با حداقل پوششها و كمترین هزینه را جستجو می‌كنید.
   
بیمه عمر ساده زمانی
در بیمه عمر ساده زمانی، شركت بیمه (بیمه‌گر)، شخص را برای مدتی معین با سرمایه‌ای مشخص تحت پوشش قرار می‌دهد و چنانچه شخص بیمه‌شده در طی مدت بیمه فوت كند، شركت بیمه، سرمایه تعیین شده در بیمه‌نامه را به صورت یكجا یا مستمری به وراث قانونی بیمه‌شده و یا استفاده‌كنندگانی كه قبلا از طرف او مشخص شده‌اند می‌پردازد.
تعهد شركت بیمه برای پرداخت سرمایه بیمه، تا پایان مدت بیمه‌نامه است. اگر بیمه‌شده در پایان مـدت در قید حیـات باشد، بیمـه‌گر تعهدی نسبت به وی نخواهـد داشت. در قبال این تعهد بیمه‌گر، بیمه‌گذار موظف است كه مبالغ حق‌بیمه را در طی  مدت بیمه به بیمه‌گر پرداخت كند. پرداخت حق‌بیمه به صورت یکجا، سالانه، شش ماهه، سه ماهه و ماهانه قابل انجام است.
از مزایای این بیمه‌نامه می‌توان به جلوگیری از عواقب مادی از دست دادن سرپرست خانواده و تامین هزینه‌های فوت بیمه‌شده از قبیل كفن و دفن و ... نام برد.
 
ویژگی های بیمه نامه عمر ساده زمانی:
 • تعیین حداقل سرمایه فوت از ۱۰ میلیون ریال حداكثر آن  ۲ میلیارد ریال
 • تعیین حداقل و حداكثر سن بیمه شده از بدو تولد تا 65 سالگی
 • بهره‌مندی از پوشش‌ بیمه‌ای از ۵ تا ۱۵ سال. البته مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه نامه نباید از ۷۰ سال بیشتر باشد.
 • تعیین سرمایه بیمه نامه و حق بیمه به صورت ثابت یا افزایشی (٪۱۰ افزایش سالانه)
 • این بیمه نامه هیچ گونه پوشش اضافه‌ای ندارد.
 • پرداخت حق بیمه به صورت یكجا ، سالانه ، شش ماهه ، سه ماهه ، ماهانه
مزایای بیمه عمر ساده زمانی:
 • پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه شده به هر علت
 • امكان افزایش سرمایه به میزان ٪۱۰ در سال
 • پرداخت سرمایه به صورت مستمری
 • معافیت مالیاتی و معافیت از قوانین انحصار وراثت
انواع بیمه نامه عمر ساده زمانی :
 • بیمه عمر ساده زمانی با سرمایه ثابت
 • بیمه عمر ساده زمانی با سرمایه افزایشی
 • بیمه عمر ساده زمانی با سرمایه نزولی