پنجشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
  نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

  طرح خانواده
همه ما تمایل داریم: 

برای تامین آینده خود و خانواده برنامه‌ریزی كرده و زندگی شادی را فراهم نماییم. 
نگرانی‌هایمان را در خصوص بروز اتفاقات ناگوار كاهش داده و از خانواده خود در برابر این حوادث حمایت نماییم. 
پشتوانه مالی مناسبی را برای خود و خانواده تامین نماییم. اما برای برآورده شدن این تمایلات ، چگونه می‌توان برنامه‌ریزی و اقدام كرد؟
شركت بیمه پارسیان به منظور برآورده شدن این تمایلات، كاهش نگرانی‌ها در خصوص وقوع حوادث ناگوار احتمالی و فرآهم آوردن امكان سرمایه‌گذاری مناسب، طرح بیمه جامع خانواده را ارائه نموده است. این بیمه‌نامه بگونه‌ای طراحی شده است که نه تنها سرمایه‌هایی را بلافاصله پس از فوت سرپرست خانواده برای سایر اعضای خانواده تامین می‌کند، بلکه پشتوانه مالی مناسبی را نیز برای پایان قرارداد حتی در صورت فوت سرپرست فراهم خواهد کرد. 

بیمه جامع خانواده پارسیان 

بیمه جامع خانواده پارسیان با هدف ارائه پوشش‌های بیمه‌ای به اعضای خانواده در قالب یك بیمه‌نامه جامع، و فراهم آوردن امكان سرمایه‌گذاری مدون مبالغ خرد پرداختی شما ایجاد شده است. در این طرح شما می‌توانید با پرداخت یك حق‌بیمه برای حداكثر 4 نفر از اعضای خانواده‌تان، علاوه بر اینكه سرمایه مطمئن و مناسبی را برای خود و خانواده‌تان تامین می‌نمایید، به صورت مجزا از پوشش‌های بیمه‌ای برخوردار شوید. ضمن آنکه در این بیمه‌نامه درصورت فوت سرپرست (بیمه‌شده اول) زودتر از بیمه‌شده دوم، بیمه‌نامه همانند قبل و بدون پرداخت حق‌بیمه تداوم یافته و اندوخته سرمایه‌گذاری بیمه‌نامه به همان ترتیب انباشته می‌شود.
تعهدات بیمه نامه :

 • سرمایه بیمه نامه : سرمایه ای است كه در صورت از دست دادن سرمایه انسانی در طی مدت بیمه نامه و یا حیات وی در پایان مدت بیمه نامه در وجه استفاده كننده(گان) پرداخت می گردد.
 • سرمایه بیمه فوت : مجموع سرمایه فوت بیمه نامه در هر سال بیمه ای و اندوخته سرمایه گذاری تشكیل شده تا زمان فوت 
 • سرمایه بیمه حیات : عبارت است از اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه در انتهای مدت بیمه نامه 

   امكان استفاده از صندوق اندوخته بیمه نامه از انتهای سال دوم قرارداد 

 • دریافت وام، بدون ضامن و وثیقه از بیمه پارسیان تا سقف ٪۹۰ ارزش بازخریدی بیمه‌نامه
 • بازپرداخت در دوره زمانی حداكثر ۴ ساله و با مناسب ترین نرخ بهره
 • كاهش نیافتن ارزش بازخریدی بیمه نامه در صورت دریافت وام 
 •  تخصیص سود به كل اندوخته بیمه نامه 
 •  برداشت از صندوق اندوخته بیمه نامه برای رفع بخشی از نیازهای مالی خانواده
از انتهای سال دوم
از انتهای سال ششم
زمان برداشت از اندوخته
تا ٪۵۰ ارزش اندوخته
تا ٪۹۰ ارزش اندوخته
حداكثر میزان برداشت
 
 •  امكان بازخرید بیمه نامه در هر زمان از مدت بیمه نامه 

مزیت ویژه پوشش‌های بیمه‌ای در این بیمه جامع خانواده پارسیان

 •  ارائه پوشش فوت به هرعلت برای هریک از اعضای خانواده بصورت مجزا 
 •  ارائه پوشش ویژه معافیت در صورت فوت مقدم بیمه شده اول

    - در این بیمه‌نامه، در صورتی كه بیمه‌شده اول زودتر از بیمه‌شده دوم فوت نماید، علاوه بر اینكه اعضای خانواده از پرداخت كل حق‌بیمه تا پایان قرارداد معاف خواهند شد، پوشش‌های بیمه‌ای نیز برای سایر افراد خانواده ادامه داشته و ارزش بازخریدی بیمه‌نامه همانند قبل رشد خواهد یافت.

انواع پوشش های اضافه این بیمه نامه برای هر یك از اعضای خانواده

 • سرمایه فوت در اثر حادثه : در صورت بروز حادثه كه منجر به فوت بیمه شده گردد، سرمایه فوت در اثر حادثه پرداخت می گردد.
 • پرداخت هزینه پزشكی در اثر حادثه : در صورت بروز حادثه كه منجر به آسیب بیمه شده گردد، هزینه های پزشكی ناشی از حادثه بابت دریافت خدمات درمانی پرداخت می گردد.  
 •  پوشش اضافی امراض خاص : در صورت بروز بیماری های صعب العلاج كه منجر به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد ،هزینه های بیمارستانی تا سقف مقرر پرداخت می گردد بیماری های تحت پوشش شامل سكته قلبی ، سكته مغزی ، جراحی قلب باز ، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن می باشد. 
 • پرداخت مقرری روزانه بستری شدن در مراكز درمانی : درصورت بروز حادثه كه منجر به آسیب و بستری شدن بیمه شده در مراكز در مانی مجاز گردد.غرامت روزانه بستری شدن پرداخت می گردد. 
 • معافیت از پرداخت هزینه های بیمه نامه : در صورت بروز از كار افتادگی دائم و كامل بیمه شده ، بیمه گذار صرفا از پرداخت هزینه های بیمه نامه معاف خواهد گردید.
 • معافیت از پرداخت كل حق بیمه : در صورت بروز از كار افتادگی دائم و كامل بیمه شده ،بیمه گذار از پرداخت كل حق بیمه متعلقه معاف خواهد گردید.
 • نقص عضو و از كار افتادگی دائم و كامل ناشی از حادثه : در صورت بروز نقص عضو یا از كار افتادگی دائم و كامل ناشی از حادثه بیمه شده طی مدت بیمه نامه، بر مبنای در صد از كار افتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش ، درصدی از سرمایه نقص عضو پرداخت می گردد. 
 • مستمری از كار افتادگی : در صورت بروز از كار افتادگی دائم و كامل بیمه شده مستمری از كار افتادگی ، پرداخت می گردد.
 • پرداخت سرمایه بیكاری در صورت از كار افتادگی دائم و كامل : در صورت بروز از كار افتادگی دائم و كامل بیمه شده ، سرمایه بیكاری پرداخت می گردد.
مشخصات بیمه جامع خانواده پارسیان 
 • ارائه پوشش‌های بیمه‌ای برای حداكثر ۴ نفر از افراد خانواده
 • امكان استفاده از پوششهای بیمه‌ای از بدو تولد تا ۶۵ سالگی
 • مدت بیمه نامه از حداقل ۵ سال تا حداكثر ۷۰سال
 • انتخاب سرمایه فوت و پوشش‌های بیمه‌ای به صورت مجزا برای هر یك از بیمه شدگان 
 • انعطاف در تعیین مبالغ حق بیمه پرداختی و نحوه پرداخت آن
 • نحوه پرداخت حق‌بیمه: ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، سالانه و یكجا 
 • حداقل حق بیمه های بیمه عمر و سرمایه گذاری عبارتند از
ردیف
نوع
حداقل حق بیمه
۱
حق بیمه ماهانه
۳۰۰ هزار ریال
۲
حق بیمه سه‌ماهه
۷۵۰ هزار ریال
۳
حق بیمه شش‌ماهه
۱۲۰۰ هزار ریال
۴
حق بیمه سالانه
        ۱۰ میلیون ریال
 

همچنین می‌توانید به منظور سرمایه‌گذاری بیشتر، مبلغی را تحت عنوان حق بیمه اولیه در ابتدای هر سال بیمه‌ای علاوه بر حق بیمه منظم بیمه‌نامه پرداخت نمایید.
 میزان حق بیمه و سرمایه بیمه‌ای به انتخاب بیمه گذار می‌تواند: 

 •  ثابت باقی بماند.
 •  برای كاهش اثرات تورمی، سالانه با نرخ منظمی افزایش یابد.
 •  در حال حاضر امكان تعیین افزایش منظم سالانه ٪۵، ٪۱۰، ٪۱۵ و ٪۲۰ وجود دارد.
 •  در طول قرارداد منطبق با شرایط اقتصادی و مالی شما افزایش یا كاهش یابد.
 •  تخصیص سود علی الحساب سالانه 16%  بصورت روزشمار به حساب اندوخته براي 2 سال اول قرارداد، 13% براي 2 سال دوم و در ادامه بيمه‌نامه تا پايان قرارداد 10% خواهد بود.
 •   بهره‌مندی از سود مشاركت در منافع، علاوه بر اعطای سود علی الحساب  به حق‌بیمه‌های شما، ما در شركت بیمه پارسیان با توان سرمایه‌گذاری بالا و به كارگیری كارشناسان مجرب در این امر شما را در حداقل ٪۸۵ منافع مازاد بر سود تضمینی حاصل از سرمایه‌گذاری های انجام شده سهیم می‌كنیم. لازم به ذكر است، میزان سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری پارسیان (با احتساب مشاركت در منافع) در سال های گذشته به ترتیب زیر می باشد. 
 
سال
نرخ سود علی الحساب
نرخ سود قطعی
۱۳۸۸
۱۵٪
۲۴٪
۱۳۸۹
۱۵٪
۲۶٪
۱۳۹۰
۱۵٪
۲۶.۵٪
۱۳۹۱
۱۵٪
۲۶.۷٪
۱۳۹۲
۱۵٪
۲۴٪
۱۳۹۳
۱۵٪
۲۳٪
 
 • میانگین سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری پارسیان طی ۶ سال اخیر,,۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳,, معادل ۱٪۲۵ بوده است . 
 • تخصیص سود تشویقی به حق بیمه ها در صورت پرداخت زودتر از موعد سررسید در بیمه¬نامه عمروسرمایه گذاری پارسیان، نحوه تخصیص سود روزشمار و براساس تاریخ پرداخت حق بیمه است.
 • امكان دریافت اندوخته بیمه‌نامه بصورت یكجا و یا در قالب مستمری در پایان قرارداد
 •  عدم جریمه دیر كرد در پرداخت حق بیمه در صورت واریز حق بیمه دیرتر از تاریخ سررسید پرداخت
مزایای منحصربفرد طرح بیمه جامع خانواده پارسیان عبارتند از:
 • محاسبه سود به صورت روزشمار

در این حالت در هر زمان از سال بیمه‌ای كه بیمه‌گذار درخواست استفاده از صندوق اندوخته را داشته باشد از قبیل دریافت وام یا برداشت، سود اندوخته سرمایه‌گذاری و پرداختهای در خلال آن سال به صورت روز شمار محاسبه شده و قابل استفاده می‌باشد. لازم به ذكر است كه عدم پرداخت سود روز شمار به موجودی اندوخته باعث می‌شود كه استفاده‌كنندگان به طور متوسط از ٪۱۰-٪۵منافع اندوخته محروم گردند كه این امر در بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری پارسیان پوشش داده شده است. 

 • دریافت سود تشویقی در صورت پرداخت حق‌بیمه زودتر از تاریخ سررسید

مبنای تخصیص سود در این بیمه‌نامه براساس تاریخ پرداخت حق‌بیمه بوده نه تاریخ سررسید، بنابراین درصورت پرداخت حق بیمه زودتر از تاریخ سررسید، مبلغ پرداختی به اندوخته اضافه شده و از همان تاریخ مشمول محاسبه سود می‌گردد. این ویژگی باعث افزایش مبلغ اندوخته و افزایش نفع سرمایه‌گذاری برای بیمه‌گذار خواهد شد.

 • عدم وجود جریمه دیركرد در پرداخت حق‌بیمه

در صورتی که حق‌بیمه‌ها دیرتر از سررسید پرداخت گردد، از همان روزی که پرداخت صورت گرفته به حق بیمه سود تعلق خواهد گرفت و جریمه‌ای بابت دیركرد تعلق نخواهد گرفت. به علاوه تا زمانی كه بیمه‌نامه دارای ذخیره است پوششهای فوت و اضافی به قوت خود باقی خواهند بود و بیمه‌گذار می‌تواند اقساط خود را ادامه دهد.

 • انعطاف پذیری در بیمه نامه 

با عنایت به ماهیت بلند مدت بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری،امكان تغییر در شرایط بیمه نامه در ابتدای هر سال بیمه ای در طی مدت قرار داد فراهم می باشد

 • عدم تعلیق بیمه‌نامه در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه بشرط داشتن اندوخته

در صورت عدم پرداخت حق بیمه در سررسید تعیین شده ، بیمه گر برای تامین حق بیمه خطر فوت ، حق بیمه پوشش های اضافی (در صورت وجود) و سایر هزینه های بیمه نامه ، معادل آنها  را از اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه كسر می نماید و تا زمانی كه اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه برای تامین موارد یاد شده كافی باشد ، پوشش های بیمه نامه به قوت و اعتبار خود باقی است . 

 • پوشش بیمه ای در زمان انتظار صدور بیمه نامه 

از لحظه ثبت اطلاعات فرم پیشنهاد عمر انفرادی در سامانه و واریز مبلغ پیش پرداخت حق بیمه به حساب بیمه پارسیان تا لحظه صدور بیمه نامه ، به طور رایگان از ,,پوشش فوت در اثر حادثه,, به میزان ٪۵۰ سرمایه فوت به عر علت ، مندرج در فرم پیشنهاد تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال بر خوردار خواهد بود.

 • برخی از معافیتهای ناشی از خرید این بیمه‌نامه:

معافیت سرمایه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد
معافیت از قوانین انحصار وراثت
مصون بودن سرمایه بیمه دریافتی از ادعای طلبكاران 

 • امكان اطلاع بیمه گذار از وضعیت بیمه نامه های خود از طریق سامانه اینترنتی بیمه های عمر و سرمایه گذاری بصورت انلاین 
 • باشگاه مشتریان 

در طرحهای امتیازی برای دارندگان بیمه های عمر و سرمایه گذاری ، شركت بیمه پارسیان به منظور كسب رضایت بیمه گذاران اقدام به ارائه سبد بیمه ای از سایر رشته ها با ارائه شرایط ویژه نموده است . 

   پرداخت اینترنتی اقساط بیمه عمر و سرمایه گذاری
   استعلام نرخ بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری
   فرآیند خرید بیمه نامه عمر و سرمایه‌گذاری
   شرایط عمومی
   دریافت فرم پیشنهاد بیمه‌نامه عمر
    جستجوی نمایندگان

  بیمه پارسیان متعهد است در صورت بروز خسارت احتمالی با جبران آن در اسرع وقت آرامش را برای شما به ارمغان آورد...توضیحات بیشتر

 برای دریافت اطلاعات بیشتر فقط كافیست با ۸۲۵۹ -۰۲۱ مركز ارتباط با مشتریان بیمه پارسیان تماس حاصل فرمایید.