پنجشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
  نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

  طرح سنوات
طرح بیمه سنوات كاركنان 
بیمه سنوات كاركنان با هدف ایجاد پشتوانه مالی برای ایام بازنشستگی كاركنان و نیز كاهش تعهدات مالی كارفرما طراحی گردیده است. در این طرح كارفرما با پرداخت مبلغی معادل پایه حقوق كاركنان بصورت سالانه و فراهم آوردن پوشش های بیمه ای برای آنان، سرمایه مناسب و مطمئنی را در زمان بازنشستگی یا قطع همكاری برای كاركنان تامین می‌نماید.
 
 
 انواع پوشش های اضافی این بیمه نامه برای كاركنان
 • سرمایه فوت در اثر حادثه : در صورت بروز حادثه كه منجر به فوت بیمه شده گردد، سرمایه فوت در اثر حادثه پرداخت می گردد.
 • پرداخت هزینه پزشكی در اثر حادثه : در صورت بروز حادثه كه منجر به آسیب بیمه شده گردد، هزینه های پزشكی ناشی از حادثه بابت دریافت خدمات درمانی پرداخت می گردد.  
 • پوشش اضافی امراض خاص: در صورت بروز بیماری های صعب العلاج كه منجر به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد ،هزینه های بیمارستانی تا سقف مقرر پرداخت می گردد بیماری های تحت پوشش شامل سكته قلبی ، سكته مغزی ، جراحی قلب باز ، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن می باشد. 
 • پرداخت مقرری روزانه بستری شدن در مراكز درمانی : درصورت بروز حادثه كه منجر به آسیب و بستری شدن بیمه شده در مراكز در مانی مجاز گردد.غرامت روزانه بستری شدن پرداخت می گردد. 
 • معافیت از پرداخت هزینه های بیمه نامه : در صورت بروز از كار افتادگی دائم و كامل بیمه شده ، بیمه گذار صرفا از پرداخت هزینه های بیمه نامه معاف خواهد گردید.
 • معافیت از پرداخت كل حق بیمه : در صورت بروز از كار افتادگی دائم و كامل بیمه شده ،بیمه گذار از پرداخت كل حق بیمه متعلقه معاف خواهد گردید.
 • نقص عضو و از كار افتادگی دائم ناشی از حادثه : در صورت بروز نقص عضو یا از كار افتادگی دائم و كامل ناشی از حادثه بیمه شده طی مدت بیمه نامه، بر مبنای در صد از كار افتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش ، درصدی از سرمایه نقص عضو پرداخت می گردد. 
 • مستمری از كار افتادگی : در صورت بروز از كار افتادگی دائم و كامل بیمه شده مستمری از كار افتادگی ، پرداخت می گردد.
 • پرداخت سرمایه بیكاری در صورت از كار افتادگی دائم و كامل : در صورت بروز از كار افتادگی دائم و كامل بیمه شده ، سرمایه بیكاری پرداخت می گردد.

 

   امكان استفاده از صندوق اندوخته بیمه نامه از انتهای سال دوم قرارداد برای كارفرمایان 
 • دریافت وام، بدون ضامن و وثیقه از بیمه پارسیان تا سقف ٪۹۰ ارزش بازخریدی بیمه‌نامه

    بازپرداخت در دوره زمانی حداكثر ۴ ساله و با مناسب ترین نرخ بهره
    كاهش نیافتن ارزش بازخریدی بیمه نامه در صورت دریافت وام 
     تخصیص سود به كل اندوخته بیمه نامه

 • امكان برداشت از صندوق اندوخته 
از انتهای سال دوم
از انتهای سال ششم
زمان برداشت از اندوخته
تا ٪۵۰ ارزش اندوخته
تا ٪۹۰ ارزش اندوخته
حداكثر میزان برداشت
 
 • امكان بازخرید بیمه نامه در هر زمان از مدت بیمه نامه 
  مزایای ویژه طرح سنوات پارسیان 
 • ارائه تخفیف جمعی و افزایش ارزش بازخریدی بیمه نامه- ارائه تخفیف از دیگر رشته های بیمه ای (بدنه، حوادث، آتش سوزی و...)
 • دریافت سود تشویقی در صورت پرداخت حق بیمه زودتر از تاریخ سررسید
 • امكان افزایش حق بیمه پرداختی متناسب با حقوق پایه هر سال
 • افزایش پوشش های بیمه ای در هر سال متناسب با افزایش حق بیمه پرداختی
 • تجمیع سنوات سالانه هر یك از كاركنان و تشكیل یك سرمایه مناسب 
 • افزایش كارایی و امكان سرمایه گذاری مبالغ سنوات كاركنان
 • تخصیص سود علی الحساب بصورت روزشمار
 • امكان دریافت مبلغی مازاد بر مبلغ سنوات واقعی در زمان بازنشستگی یا خروج كاركنان از سازمان 
 • استفاده از مبالغ اندوخته شده در مدت قرارداد
 • امكان تعیین نحوه دریافت سرمایه بصورت یكجا یا مستمری
 
مزایای متعدد این بیمه نامه برای كاركنان:
 • تجمیع مبالغ سنوات بر اساس آخرین حق بیمه پرداختی كارفرما و دریافت آن در پایان زمان همكاری
 • امكان دریافت مبلغی مازاد بر مبلغ سنوات واقعی در زمان بازنشستگی
 • امكان دریافت سرمایه بیمه نامه بصورت یكجا یا مستمری
 • استفاده از پوشش های بیمه ای به مدت ۳۰ سال
 • امكان استفاده از پوشش های بیمه ای در حین قرارداد
 • تامین سرمایه بیمه ای متناسب با حق بیمه پرداختی برای اعضای خانواده در صورت فوت هر یك از كاركنان در طول قرارداد
 • معافیت سرمایه دریافتی از مالیات بر ارث و درآمد

مشخصات بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری : 

 • امكان تعیین سرمایه فوت تا ۱۸ برابر حق بیمه پرداختی سالانه 
 • میزان حق بیمه و سرمایه بیمه‌ای به انتخاب بیمه گذار می‌تواند: 
 • ثابت باقی بماند.
 • برای كاهش اثرات تورمی، سالانه با نرخ منظمی افزایش یابد.
 • در حال حاضر امكان تعیین افزایش منظم سالانه ٪۵، ٪۱۰، ٪۱۵ و ٪۲۰ وجود دارد.
 • تخصیص سود علی الحساب سالانه 16%  بصورت روزشمار به حساب اندوخته براي 2 سال اول قرارداد، 13% براي 2 سال دوم و در ادامه بيمه‌نامه تا پايان قرارداد 10% خواهد بود.
 • بهره‌مندی از سود مشاركت در منافع، علاوه بر اعطای سود علی الحساب  به حق‌بیمه‌های شما، ما در شركت بیمه پارسیان با توان سرمایه‌گذاری بالا و به كارگیری كارشناسان مجرب در این امر شما را در حداقل 85% منافع مازاد بر سود تضمینی حاصل از سرمایه‌گذاریهای انجام شده سهیم می‌كنیم. لازم به ذكر است، میزان سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری پارسیان (با احتساب مشاركت در منافع) در سالهای گذشته به ترتیب زیر می باشد.  
سال
نرخ سود علی الحساب
نرخ سود قطعی
۱۳۸۸
۱۵٪
۲۴٪
۱۳۸۹
۱۵٪
۲۶٪
۱۳۹۰
۱۵٪
۲۶.۵٪
۱۳۹۱
۱۵٪
۲۶.۷٪
۱۳۹۲
۱۵٪
۲۴٪
۱۳۹۳
۱۵٪
۲۳٪
 
 • میانگین سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری پارسیان طی ۶ سال اخیر,,۱۳۸۸ تا۱۳۹۳,, معادل ٪۲۵ بوده است . 
 • تخصیص سود تشویقی به حق بیمه ها در صورت پرداخت زودتر از موعد سررسید در بیمه¬نامه عمروسرمایه¬گذاری پارسیان، نحوه تخصیص سود روزشمار و براساس تاریخ پرداخت حق¬بیمه است.
 • امكان دریافت اندوخته بیمه‌نامه بصورت یكجا و یا در قالب مستمری در پایان قرارداد
 • عدم جریمه دیر كرد در پرداخت حق بیمه در صورت واریز حق بیمه دیرتر از تاریخ سررسید پرداخت 
 • امكان انتقال تعهدات سنوات تجمیع شده سالهای گذشته به شركت بیمه 
مزایای متعدد این بیمه نامه برای كارفرمایان:
 • پرداخت سنوات كاركنان به شركت بیمه براساس حقوق پایه هر سال
 • سرمایه گذاری سنوات پرداختی و تشكیل اندوخته سرمایه گذاری
 • امكان پرداخت حق سنوات واقعی كاركنان بر اساس آخرین حق بیمه پرداختی و مدت زمان سابقه نزد شركت بیمه
 • امكان پرداخت مبلغی بیش از سنوات واقعی كاركنان در زمان بازنشستگی
 • تخصیص سود تضمینی سالانه بصورت روزشمار به اندوخته سرمایه گذاری
 • بهره مندی از سود مشاركت معادل ٪۸۵ سود تحقق یافته مازاد بر سود علی الحساب در صورت از محل اندوخته بیمه نامه های سنوات
 • تامین خیال و آسایش فكری كاركنان به دلیل دارا بودن پوشش‌های بیمه‌ای متنوع و بهبود عملكردشان

  فرآیند خرید بیمه نامه عمر و سرمایه‌گذاری

  شرایط عمومی بیمه‌نامه عمر طرح سنوات

  دریافت فرم پیشنهاد بیمه‌نامه عمر

  جستجوی نمایندگان 


راهنمای دریافت خسارت 

بیمه پارسیان متعهد است در صورت بروز خسارت احتمالی با جبران آن در اسرع وقت آرامش را برای شما به ارمغان آورد...توضیحات بیشتر

برای دریافت اطلاعات بیشتر فقط كافیست با ۸۲۵۹ -۰۲۱ مركز ارتباط با مشتریان بیمه پارسیان تماس حاصل فرمایید.