پنجشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
  نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

  طرح كودكان
ما همواره برای آینده پیش‌روی فرزندانمان با نگرانی‌هایی روبرو هستیم 

چگونه می‌توانیم آینده مطمئن‌تری را برای فرزندانمان بسازیم؟ 
آیا تا كنون به تامین هزینه‌های تحصیل، اشتغال و ازدواج فرزندان خود اندیشیده‌اید؟
شركت بیمه پارسیان برای تامین هزینه تحصیلات، مسكن و ازدواج فرزندان شما و رفع سایر نگرانی‌های شما در مورد آینده آنان، طرح ویژه كودكان را با پرداخت حق‌بیمه یكجا ارائه كرده است. این طرح با هدف آرامش خاطر والدین و فراهم آوردن امكان سرمایه‌گذاری مطلوب برای تامین آینده مالی فرزندان و رفاه كامل آنان در دوران جوانی، طراحی گردیده است.

طرح ویژه كودكان 

در این بیمه‌نامه والدین با پرداخت حق‌بیمه یكجا در ابتدای قرارداد، ضمن ایجاد امنیت خاطر برای فرزندان، اندوخته مطمئن و مناسبی را نیز در پایان مدت قرارداد برای آنان ایجاد خواهند كرد. همچنین امكان بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای برای فرزندان در طول مدت بیمه‌نامه وجود دارد.

  

   امكان استفاده از صندوق اندوخته بیمه نامه از انتهای سال دوم قرارداد 
 • دریافت وام، بدون ضامن و وثیقه از بیمه پارسیان تا سقف ٪۹۰ ارزش بازخریدی بیمه‌نامه
 • بازپرداخت در دوره زمانی حداكثر ۴ ساله و با مناسب ترین نرخ بهره
 • كاهش نیافتن ارزش بازخریدی بیمه نامه در صورت دریافت وام 
 • تخصیص سود به كل اندوخته بیمه نامه 
 • امكان برداشت از صندوق اندوخته 
از انتهای سال دوم
از انتهای سال ششم
زمان برداشت از اندوخته
تا ٪۵۰ ارزش اندوخته
تا ٪۹۰ ارزش اندوخته
حداكثر میزان برداشت
 
 • امكان بازخرید بیمه نامه در هر زمان از مدت بیمه نامه 

 مشخصات طرح ویژه كودكان 

 • امكان ارائه بیمه‌نامه از بدو تولد تا ۱۵ سالگی 
 • مدت بیمه نامه از حداقل 5سال تا حداكثر ۷۰ سال
 • پرداخت حداقل حق‌بیمه ۲۰ میلیون ریال بصورت یكجا
 • تعیین سرمایه فوت از حداقل ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا سقف ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مطابق جدول زیر
 
ردیف
سن بیمه شده
سرمایه فوت (ریال)
نرخ افزایش سرمایه فوت
پوشش های اضافی
حداقل
حداكثر
۱
از بدو تولد تا۵ سال
۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ثابت،٪۵و ٪۱۰
فاقد پوشش اضافی
۲
از ۶ تا ۱۵ سال
۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ثابت،٪۵و ٪۱۰
فاقد پوشش اضافی
۳
از ۱۶تا ۲۰ سال
۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ثابت ،٪۵ ، ٪۱۰ ،٪۱۵ و ٪۲۰
۱- فوت در اثر حادثه
۲- امراض خاص
۳-نقص عضو و یا از كار  افتادگی
۴- معافیت از پرداخت حق بیمه

 

 • پوشش اضافی فوت در اثر حادثه برای بیمه شده در سن ۱۶تا ۲۰سال، معادل یك برابر سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال قابل ارائه می باشد. 
 • پوشش اضافی معافیت از پرداخت حق بیمه عمر و سرمایه گذاری ، متناسب با بند (د) ماده ۱ شرایط اختصاصی پوشش مربوطه ، برای بیمه شده شاغل و دارای حداقل ۱۸سال و حداكثر ۶۰ سال و بنا به نظر اداره صدور بیمه عمر قابل ارائه خواهد بود . 
 • تخصیص سود علی الحساب سالانه 16%  بصورت روزشمار به حساب اندوخته براي 2 سال اول قرارداد، 13% براي 2 سال دوم و در ادامه بيمه‌نامه تا پايان قرارداد 10% خواهد بود.
 • بهره‌مندی از سود مشاركت در منافع، علاوه بر اعطای سود علی الحساب  به حق‌بیمه‌های شما، ما در شركت بیمه پارسیان با توان سرمایه‌گذاری بالا و به كارگیری كارشناسان مجرب در این امر شما را در حداقل ٪۸۵ منافع مازاد بر سود تضمینی حاصل از سرمایه‌گذاریهای انجام شده سهیم می‌كنیم. لازم به ذكر است، میزان سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری پارسیان (با احتساب مشاركت در منافع) در سالهای گذشته به ترتیب زیر می باشد. 

 

سال
نرخ سود علی الحساب
نرخ سود قطعی
۱۳۸۸
۱۵٪
۲۴٪
۱۳۸۹
۱۵٪
۲۶٪
۱۳۹۰
۱۵٪
۲۶.۵٪
۱۳۹۱
۱۵٪
۲۶.۷٪
۱۳۹۲
۱۵٪
۲۴٪
۱۳۹۳
۱۵٪
۲۳٪
 

 

 • میانگین سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری پارسیان طی ۶ سال اخیر,,۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳,, معادل ٪۲۵ بوده است .
 • تخصیص سود تشویقی به حق بیمه ها در صورت پرداخت زودتر از موعد سررسید در بیمه¬نامه عمروسرمایه¬گذاری پارسیان، نحوه تخصیص سود روزشمار و براساس تاریخ پرداخت حق¬بیمه است.
 • حق‌بیمه پرداختی شما پس از تخصیص سود علی الحساب روزشمار و نیز سود مشاركت در منافع، در اندوخته بیمه‌نامه انباشته می‌شود. این اندوخته طی سالهای بعد و با تخصیص سود افزایش یافته و سرمایه مطمئن و قابل توجهی را برای آینده فرزندان ایجاد می‌نماید. فرزندان شما می‌توانند این اندوخته را بصورت یكجا یا در قالب یكی از انواع مستمری در پایان بیمه‌نامه دریافت نموده و آن را برای رفع نیازهای مالی خود از قبیل تامین هزینه تحصیل، ازدواج، اشتغال و ... اختصاص دهند.
   مزایای منحصربفرد بیمه عمروسرمایه‌گذاری پارسیان 
 • محاسبه سود به صورت روزشمار 

در این حالت در هر زمان از سال بیمه‌ای كه بیمه‌گذار درخواست استفاده از صندوق اندوخته را داشته باشد از قبیل دریافت وام یا برداشت، سود اندوخته سرمایه‌گذاری و پرداختهای در خلال آن سال به صورت روز شمار محاسبه شده و قابل استفاده می‌باشد. لازم به ذكر است كه عدم پرداخت سود روز شمار به موجودی اندوخته باعث می‌شود كه استفاده‌كنندگان به طور متوسط از ٪۱۰-٪۵ منافع اندوخته محروم گردند كه این امر در بیمه‌نامه عمروسرمایه‌گذاری پارسیان پوشش داده شده است.

 • دریافت سود تشویقی در صورت پرداخت حق‌بیمه زودتر از تاریخ سررسید 

مبنای تخصیص سود در این بیمه نامه براساس تاریخ پرداخت حق بیمه بوده نه تاریخ سررسید، بنابراین درصورت پرداخت حق بیمه زودتر از تاریخ سررسید، مبلغ پرداختی به اندوخته اضافه شده و از همان تاریخ مشمول محاسبه سود می گردد. این ویژگی باعث افزایش مبلغ اندوخته و افزایش نفع سرمایه گذاری برای بیمه گذار خواهد شد.

 • عدم وجود جریمه دیركرد در پرداخت حق‌بیمه 

در صورتی که حق‌بیمه‌ها دیرتر از سررسید پرداخت گردد، از همان روزی که پرداخت صورت گرفته به حق بیمه سود تعلق خواهد گرفت و جریمه‌ای بابت دیركرد تعلق نخواهد گرفت. به علاوه تا زمانی كه بیمه‌نامه دارای اندوخته است پوششهای فوت و اضافی به قوت خود باقی خواهند بود و بیمه‌گذار می‌تواند اقساط خود را ادامه دهد.

 • انعطاف پذیری در بیمه نامه 

با عنایت به ماهیت بلند مدت بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری،امكان تغییر در شرایط بیمه نامه در ابتدای هر سال بیمه ای در طی مدت قرار داد فراهم می باشد.  

 • عدم تعلیق بیمه‌نامه در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه بشرط داشتن اندوخته

در صورت عدم پرداخت حق بیمه در سررسید تعیین شده ، بیمه گر برای تامین حق بیمه خطر فوت ، حق بیمه پوشش های اضافی (در صورت وجود) و سایر هزینه های بیمه نامه ، معادل آنها  را از اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه كسر می نماید و تا زمانی كه اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه برای تامین موارد یاد شده كافی باشد ، پوشش های بیمه نامه به قوت و اعتبار خود باقی است .

 • پوشش بیمه ای در زمان انتظار صدور بیمه نامه 

از لحظه ثبت اطلاعات فرم پیشنهاد عمر انفرادی در سامانه و واریز مبلغ پیش پرداخت حق بیمه به حساب بیمه پارسیان تا لحظه صدور بیمه نامه ، به طور رایگان از ,,پوشش فوت در اثر حادثه,, به میزان٪۵۰ سرمایه فوت به عر علت ، مندرج در فرم پیشنهاد تا سقف ۱۵۰میلیون ریال بر خوردار خواهد بود.

 • برخی از معافیتهای ناشی از خرید این بیمه‌نامه

    معافیت سرمایه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد 
    معافیت از قوانین انحصار وراثت
    مصون بودن سرمایه بیمه از ادعای طلبكاران

 • امكان اطلاع بیمه گذار از وضعیت بیمه نامه های خود از طریق سامانه اینترنتی بیمه های عمر و سرمایه گذاری بصورت انلاین 
 • باشگاه مشتریان 

در طرحهای امتیازی برای دارندگان بیمه های عمر و سرمایه گذاری ، شركت بیمه پارسیان به منظور كسب رضایت بیمه گذاران اقدام به ارائه سبد بیمه ای از سایر رشته ها با ارائه شرایط ویژه نموده است .   

   پرداخت اینترنتی اقساط بیمه عمر و سرمایه گذاری
   فرآیند خرید بیمه نامه عمر و سرمایه‌گذاری
   شرایط عمومی
   دریافت فرم پیشنهاد بیمه‌نامه عمر
    جستجوی نمایندگان

  بیمه پارسیان متعهد است در صورت بروز خسارت احتمالی با جبران آن در اسرع وقت آرامش را برای شما به ارمغان آورد..توضیحات بیشتر

 برای دریافت اطلاعات بیشتر فقط كافیست با ۸۲۵۹ -۰۲۱ مركز ارتباط با مشتریان بیمه پارسیان تماس حاصل فرمایید.