جمعه - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
  نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

  

ميزان رضايتمندي شما از خدمات شركت بيمه پارسيان در چه حد بوده است؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

هنگام انتخاب خدمات كدام عامل براي شما اهميت بيشتري دارد؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

خدمات شركت بيمه پارسيان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

با خدمات شركت بيمه پارسيان چگونه آشنا شده‌ايد؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

آشنایی شما با انواع بیمه های عمر از چه طریقی بوده است؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

کدامیک از کانال های ارتباطی زیر را برای خرید بیمه بیشتر ترجیح می دهید؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

کدامیک از کانال های زیر را برای پرداخت حق بیمه ها بیشتر ترجیح می دهید؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

از کدامیک از انواع خدمات بیمه ای زیر، ارائه شده توسط شرکت بیمه پارسیان مطلع می باشید؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

کدامیک از منابع زیر درخرید محصولات یا خدمات بیشتر روی شما تاثیر می گذارد؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.