شنبه - ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
  نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

  

آيين نامه شماره 42- آيين نامه سرمايه گذاري موسسات بيمه
1 سال،10 ماه قبل

دانلود  

آيين نامه شماره 54-آيين نامه نمايندگي فروش بيمه هاي عمر
1 سال،10 ماه قبل

دانلود  

آيين نامه شماره 68-آيين نامه بيمه هاي زندگي و مستمري
1 سال،10 ماه قبل

دانلود  

آيين نامه شماره 71-آيين نامه حمايت از حقوق بيمه گذاران
1 سال،10 ماه قبل

دانلود  

آيين نامه شماره 83-آيين نامه كارمزدنمايندگي و دلالي رسمي بيمه
1 سال،10 ماه قبل

دانلود  

گواهی اطلاع بیمه گذاران از طرح ویژه اعطای سهام شرکت بیمه پارسیان
1 سال،6 ماه قبل

دانلود  

پیشنهاد بیمه نامه عمر انفرادی
2 سال،6 ماه قبل

دانلود  

فرم گواهی اطلاع بیمه‌گذاران از کلیات شرایط عمومی بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری
2 سال،6 ماه قبل

دانلود