جمعه - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
  نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

  

آيين نامه شماره 42- آيين نامه سرمايه گذاري موسسات بيمه
2 سال،3 ماه قبل

دانلود  

آيين نامه شماره 54-آيين نامه نمايندگي فروش بيمه هاي عمر
2 سال،3 ماه قبل

دانلود  

آيين نامه شماره 68-آيين نامه بيمه هاي زندگي و مستمري
2 سال،3 ماه قبل

دانلود  

آيين نامه شماره 71-آيين نامه حمايت از حقوق بيمه گذاران
2 سال،3 ماه قبل

دانلود  

آيين نامه شماره 83-آيين نامه كارمزدنمايندگي و دلالي رسمي بيمه
2 سال،3 ماه قبل

دانلود  

گواهی اطلاع بیمه گذاران از طرح ویژه اعطای سهام شرکت بیمه پارسیان
2 سال قبل

دانلود  

پیشنهاد بیمه نامه عمر انفرادی
3 سال قبل

دانلود  

فرم گواهی اطلاع بیمه‌گذاران از کلیات شرایط عمومی بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری
3 سال قبل

دانلود