جمعه - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
  نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

  
 در اين بيمه‌نامه درصورت فوت سرپرست (بيمه‌شده اول) زودتر از بيمه‌شده دوم، بيمه‌نامه همانند قبل و بدون پرداخت حق‌بيمه تداوم يافته و اندوخته سرمايه‌گذاري بيمه‌نامه به همان ترتيب انباشته مي‌شود.
سرمايه فوت به هر علت و سرمايه فوت ناشي از حادثه به ذي نفعان اعلام شده در بيمه نامه تعلق ميگيرد.
بيمه گذاران در صورت تمايل مي توانند به آدرس هاي زير مراجعه نموده و در قسمت استعلام، محاسبات بيمه نامه را متناسب با شرايط دلخواه و بصورت آنلاين انجام دهند.
• سايت اصلي بيمه پارسيان       http://parsianinsurance.ir
• از طريق سامانه    http://lifecrm.parsianinsurance.com
در اين بيمه‌نامه والدين با پرداخت حق‌بيمه يكجا در ابتداي قرارداد، ضمن ايجاد امنيت خاطر براي فرزندان، اندوخته مطمئن و مناسبي را نيز در پايان مدت قرارداد براي آنان ايجاد خواهند كرد. همچنين امكان بهره‌مندي از پوشش بيمه‌اي براي فرزندان در طول مدت بيمه‌نامه وجود دارد.
امكان ارائه بيمه‌نامه از بدو تولد تا 15 سالگي 
مدت بيمه نامه از حداقل 5سال تا حداكثر 70سال
پرداخت حداقل حق‌بيمه 10 ميليون ريال بصورت يكجا
تعيين سرمايه فوت از حداقل 30.000.000 ريال تا سقف 400.000.000
با توجه به ماهيت بيمه عمر اكثر هزينه هاي بيمه نامه ، بطور ميانگين در طول 5 سال اول بيمه نامه از حق بيمه هاي پرداختي كسر مي گردد. بديهي است در صورت باز خريدي بيمه نامه در سال هاي اوليه بيمه نامه تا حدي متحمل زيان خواهيد شد . و اينكه مداومت در پرداخت حق بيمه و ادامه بيمه نامه با توجه به سود روزشمار بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري و سود مشاركت در منافع ، مسلما در سرمايه گذاري بيمه نامه ها تاثير مستقيم دارد.
در طرح بيمه‌نامه عمر و سرمايه‌گذاري (طرح بيمه سالمندان) ، ضمن ارائه پوشش عمر و تشكيل اندوخته از ابتداي ٦٦ سالگي، امكان دريافت يكي از انواع مستمري در انتهاي مدت بيمه‌نامه در نظر گرفته شده است. همچنين در اين طرح هزينه‌هاي بيمه‌گري صفر در نظر گرفته شده است.
امكان ارائه بيمه‌نامه از 66 سالگي
تعيين مدت بيمه‌نامه بسته نظر پزشك معتمد بيمه‌گر
انتخاب سرمايه فوت بيمه‌نامه، حداقل 10 ميليون ريال و حداكثر 20ميليون ريال
انجام آزمايش‌هاي غربالگري و عمومي براي صدور بيمه‌نامه (با هزينه بيمه‌گذار)
هزينه‌ بيمه‌گري صفر مي‌باشد. (هزينه بيمه‌گري به روي اندوخته بيمه‌نامه انباشت خواهد شد). 
بيمه جامع خانواده پارسيان با هدف ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي به اعضاي خانواده در قالب يك بيمه‌نامه جامع، و فراهم آوردن امكان سرمايه‌گذاري مدون مبالغ خرد پرداختي شما ايجاد شده است. در اين طرح شما مي‌توانيد با پرداخت يك حق‌بيمه براي حداكثر 4 نفر از اعضاي خانواده‌تان، علاوه بر اينكه سرمايه مطمئن و مناسبي را براي خود و خانواده‌تان تامين مي‌نماييد، به صورت مجزا از پوشش‌هاي بيمه‌اي برخوردار شويد. 
با توجه به اينكه محاسبات بيمه نامه  عمر و سرمايه گذاري بر اساس شرايط بيمه شده ( سن ، شغل ، وضعيت سلامتي بيمه شده ) و شرايط بيمه نامه ( سرمايه فوت ، پوشش هاي بيمه نامه و ...) انجام مي شود تفاوت در بيمه شده ها مسلما در محاسبات بيمه نامه هم تاثير دارد.
بلي اعمال تغييرات در شرايط بيمه نامه در طول مدت قرارداد در سررسيد هر يك از سال هاي بيمه اي مقدور مي باشد .تنها بيمه شده قرارداد تحت هيچ شرايطي قابل تغيير نمي باشد . 
شخصي حقيقي يا حقوقي است كه فرم پيشنهاد بيمه نامه عمروسرمايه گذاري را تكميل و متعهد پرداخت حق بيمه به شركت بيمه پارسيان مي گردد و در طول قرارداد امكان بهره مندي از منافع بيمه نامه (وام، برداشت ازاندوخته و بازخريد بيمه نامه) براي ايشان فراهم مي باشد.
بله ، با توجه به اينكه به بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري سود روز شمار تعلق مي گيرد ، مسلما با پرداخت زود هنگام اقساط سود بيشتر به اندوخته بيمه نامه تعلق مي گيرد و از انجايي كه هزينه هاي بيمه نامه ، در سر رسيد هاي اقساط از اندوخته بيمه نامه كسر مي شود ، با پرداخت اقساط قبل از سررسيد قسط، به اندوخته بيمه نامه سود تشويقي تعلق مي گيرد.
مدت بيمه نامه از 5 سال تا 70 سالگي بيمه شده
تا سن 15 سال هيچگونه پوشش اضافي قابل ارائه نمي باشد. از سن 16 سال به بالا تمامي پوشش ها قابل ارائه مي باشد ولي شرط لازم براي ارائه پوشش معافيت ، بيمه گذار و بيمه شده يك شخص بوده و  شاغل باشند و همچنين داراي سن 18 سال تمام باشند.
بيمه‌شده ، شخصي حقيقي است كه احتمال تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه براي او موجب انعقاد بيمه‌نامه گرديده و فوت يا حيات او موضوع قرارداد بيمه است و سن، وضعيت سلامتي، شغل و ساير عوامل موثر در خطر در مورد او اساس محاسبه حق‌بيمه  را تشكيل مي‌دهد.
بيمه عمروسرمايه گذاري: بيمه نامه اي است كه علاوه بر ارائه پوشش هاي بيمه اي در صورت وقوع حوادث ناگوار از قبيل فوت ,ازكارافتادگي, امراض خاص و..., امكان سرمايه گذاري با مبالغ اندك را فراهم مي آورد.
بيمه عمروسرمايه گذاري طرح خانواده: در اين طرح كه در قالب يك بيمه  نامه عمروسرمايه گذاري است  حداكثر چهار نفر از  اعضاي خانواده تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرند. از مهمترين مزايا و ويژگي‌هاي مربوط به اين طرح، كاهش هزينه‌ هاي اداري و ساير هزينه‌هاي بيمه‌گري در مقايسه با خريد جداگانه بيمه نامه‌ها خواهد گرديد. همچنين چنانچه در هر سال بيمه‌اي بيمه شده اول قرارداد قبل از بيمه شده دوم فوت نمايد، بيمه شدگان بدون پرداخت حق بيمه تا انتهاي مدت بيمه نامه تحت پوشش هاي بيمه اي خواهد بود.
بيمه عمروساده زماني: بيمه نامه اي است‌ كه‌ ريسك فوت بيمه شده را‌ براي‌ مدت‌ معيني‌ تحت پوشش قرارمي دهد. سرمايه‌ بيمه‌ در صورت‌ فوت‌ بيمه‌ شده‌ در مدت ‌اعتبار قرارداد قابل‌ پرداخت‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ تا پايان‌ قرارداد در قيد حيات ‌باشد وجهي ‌بابت‌ تعهدات‌ بيمه‌گر به‌ بيمه‌گذار پرداخت‌ نخواهد شد. 
بيمه عمرمانده بدهكار: بيمه نامه اي است كه ريسك فوت وام گيرندگان بانكها و موسسات اعتباري را تحت پوشش قرارمي دهد بدين گونه كه در صورت فوت وام گيرنده , بيمه گر مانده اقساط وام وي را به بانك يا موسسه اعتباري پرداخت نموده و بدين ترتيت آرامش خاطر را براي خانواده وي فراهم مي آورد.
منظور نرخ بهره اي است كه مطابق آيين نامه بيمه مركزي در حق بيمه ها و ذخاير بيمه نامه عمر انفرادي اعمال مي گردد.
در حال حاضر مطابق اين مصوبه ،حداكثر نرخ سود فني علي الحساب براي دو سال نخست مدت اعتبار بيمه نامه 16% ، براي دو سال دوم 13%  و براي دوره مازاد بر چهار سال اول آن 10% تعيين گرديده است . اين نرخ سود, علي الحساب اسست و سود حاصل از مشاركت در منافع نيز به اندوخته بيمه نامه اضافه مي گردد.
ميانگين سود قطعي تخصيص يافته به اندوخته بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري پارسيان طي سالهاي 
1388 الي 1393 معادل 25 درصد بوده است .
 ميزان سود قطعي در سال 1388 معــادل 24 درصد بوده است .
ميزان سود قطعي در سال 1389 معــادل  26 درصد بوده است .
ميزان سود قطعي در سال 1390 معادل  26.5 درصد بوده است .
ميزان سود قطعي در سال 1391 معادل  26.7 درصد بوده است .
ميزان سود قطعي در سال 1392 معــادل  24 درصد بوده است .
ميزان سود قطعي در سال 1393 معــادل  23 درصد بوده است .
ميران سود قطعي در سال 1394 معادل 20.1 درصد بوده است.
از ميان ويژگي ها و مزاياي متنوع و فراوان بيمه عمر و سرمايه گذاري مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
ارائه بيمه نامه با شرايط درخواستي بيمه گذار
انعطاف پذيري در انتخاب مبلغ حق بيمه و نحوه پرداخت حق بيمه (ماهانه ، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و يا يكجا) 
امكان انتخاب نرخ تعديل براي حق بيمه و سرمايه فوت جهت مقابله با تورم سالهاي آينده 
دريافت سود مركب بر روي اندوخته سرمايه گذاري بيمه نامه 
 ارائه پوشش هاي تكميلي منحصر بفرد 
تعيين ذي نفع در صورت فوت بيمه شده و در صورت حيات بيمه شده به انتخاب بيمه گذار 
 معافيت اندوخته بيمه نامه از قانون ماليات بر ارث 
امكان تغيير در شرايط بيمه نامه با اختيار بيمه گذار ( امکان تغيير سرمايه فوت و حق بيمه و ...) در ابتداي هر سال بيمه اي
امکان دريافت وام و برداشت از اندوخته بيمه نامه از سال دوم قرارداد به بعد، بدون نياز به ضامن و وثيقه
امكان دريافت مستمري در پايان مدت بيمه نامه 
امكان پرداخت اينترنتي اقساط حق بيمه و اقساط وام بيمه نامه بدون مراجعه حضوري به بانك 
امكان مشاهده بيمه نامه بصورت اينترنتي توسط بيمه گذار و آگاهي از شرايط و وضعيت 
سرمايه فوت در اثر حادثه: در صورت بروز حادثه كه منجر به فوت بيمه شده گردد، سرمايه فوت در اثر حادثه پرداخت مي گردد.
پرداخت هزينه پزشكي در اثر حادثه: در صورت بروز حادثه كه منجر به آسيب بيمه شده گردد، هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه بابت در يافت خدمات درماني پرداخت مي گردد.
پوشش اضافي امراض خاص: در صورت بروز بيماري هاي صعب العلاج كه منجر به بستري شدن بيمه شده در بيمارستان گردد، هزينه هاي بيمارستاني تا سقف مقرر پرداخت مي گردد. بيماري هاي تحت پوشش شامل سكته قلبي، سكته مغزي، جراحي قلب باز، سرطان و پيوند اعضاي اصلي بدن مي باشد.
پرداخت مقرري روزانه بستري شدن در مراكز درماني: در صورت بروز حادثه كه منجر به آسيب و بستري شدن بيمه شده در مراكز درماني مجاز گردد، غرامت روزانه بستري شدن پرداخت مي گردد.
معافيت از پرداخت هزينه هاي بيمه نامه: در صورت بروز از كارافتادگي دائم و كامل بيمه شده ، بيمه گذار صرفا از پرداخت هزينه هاي بيمه نامه معاف خواهد گرديد.
معافيت از پرداخت كل حق بيمه: در صورت بروز از كارافتادگي دائم و كامل بيمه شده ، بيمه گذار از كل حق بيمه متعلقه معاف خواهد گرديد.
نقص عضو و از كارافتادگي دائم ناشي از حادثه: در صورت بروز نقص عضو يا از كار افتادگي دائم و كامل ناشي از حادثه بيمه شده طي مدت بيمه نامه ، بر مبناي درصد از كارافتادگي و متناسب با شرايط و ضوابط اختصاصي اين پوشش، درصدي از سرمايه نقص عضو پرداخت مي گردد.
مستمري از كارافتادگي: در صورت بروز از كار افتادگي دائم و كامل بيمه شده ، مستمري از كار افتادگي پرداخت مي گردد. ميزان پرداخت اين مستمري ضريبي از آخرين حق بيمه پايه پرداختي مي باشد.
پرداخت سرمايه بيكاري در صورت از كارافتادگي دائم و كامل: در صورت بروز از كار افتادگي دائم و كامل بيمه شده ، سرمايه بيكاري پرداخت مي گردد. 
پوشش صلاحيت پرواز: در صورت بروز ار كار افتادگي دائم و كامل براي كادر پروازي ، منافع از دست دادن صلاحيت پرواز براي اين بيمه شدگان پرداخت مي گردد.

ماده 137: ... حق بیمه های پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد .
 ماده 136 : وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است .

طبق مادة ۱۳۶ قانون ماليات هاي مستقيم سرمايه بيمه عمر و نيز اندوخته حاصل از سرمايه گذاري هاي  صورت گرفته، تماماً از پرداخت ماليات معاف مي باشند
نظر به ماده ۱۴۸ قانون ماليات هاي مستقيم بند (۲- ج) مبالغ پرداختي از بابت بيمه عمر مي توانند جزو هزينه هاي قابل قبول مؤسسات از نظر ماليات به حساب آيند.

خیر، در صورت عدم پرداخت حق بيمه در سر رسيد تعيين شده، بدليل ارائه پوشش بيمه اي، بيمه گر براي تامين هزينه هاي بيمه نامه، معادل آن را از اندوخته سرمايه گذار كسر مي نمايد در صورتیکه اندوخته بیمه نامه ، هزینه های بیمه گری را پاسخگو نباشد بیمه نامه به حالت تعلیق در می آید و با توجه به شرایط عمومی برخورد می شود.
شركت بيمه پارسيان جهت ايجاد امنيت و آرامش بيمه گذاران خود، علاوه بر مزاياي  بيمه عمرو سرمايه گذاري، با راه اندازي باشگاه مشتريان،‌ به داراندگان بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه پارسيان، در ساير رشته هاي بيمه اي چون بدنه اتومبيل ، آتش سوزي ، مسئوليت ، حوادث انفرادي ، بيمه درماني مسافران خارج از كشور يك سري تخفيفات ويژه ارائه مي دهد
همچنين براساس امتياز بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري،‌بيمه گذاران به چهار گروه زرين، سيمين، بلورين، نخستين افراز مي گردند كه بيمه گذاران بيمه محترم مي تواند از مزاياي طرح بيمه درمان تكميلي خانواده بصورت انفرادي  بهره مند شوند. 
معيار                                                                                           شاخص                                                                  امتياز
نحوه پرداخت حق بيمه                                                          پرداخت حق بيمه منظم ماهانه                                                      0       
                                                                                    پرداخت حق بيمه منظم 3ماهه                                                      5
                                                                                    پرداخت حق بيمه منظم 6ماهه                                                     10     
                                                                                    پرداخت حق بيمه منظم سالانه                                                     25
                                                                                    پرداخت حق بيمه يكجا                                                              25
وفاداري بيمه گذار                                                               پايان هر سال بيمه اي                                                               5
حق بيمه                                به ازاي هر 10ميليون ريال حق بيمه  پرداختي بعد از كسر برداشت از اندوخته بيمه نامه                              5
پرداخت غير حضوري                                           هر 25 پرداخت حق بيمه به صورت الكترونيكي                                                    5
خسارت                                                                           عدم خسارت                                                                         10
                                                                                   پرداخت خسارت                                                                       0    
مدت بيمه نامه                                  به ازاي مدت بيمه نامه 10سال يا كمتر و نحوه پرداخت سالانه                                                   5
ورود به سامانه باشگاه مشتريان از طريق http://pi724.com   و انجام ثبت نام در باشگاه مشتريان به وسيله كد ملي بيمه گذار و شماره بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري، بعد از دريافت نام كاربري و كلمه عبور ميتوانيد به سامانه باشگاه مشتريان وارد شويد. 
مقايسه بيمه عمر و سرمايه گذاري و سپرده گذاري در بانك با توجه به ماهيت اين دو به هيچ وجه امكان پذير نمي باشد. علي ايحال جهت سپرده گذاري در بانك ها نياز به سرمايه قابل توجه و كلان مي باشد و معمولا اين سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت با سود تضميني حداكثر يك ساله است با توجه به شرايط اقتصادي كشور هميشه متغيير است. بر اندوخته بانك ها بعد از فوت دارنده حساب ماليات بر ارت تعلق مي گيرد. 
در بيمه هاي عمرو سرمايه گذاري،  سرمايه از جمع آوري پس انداز هاي كوچك شكل مي گيرد و با تركيب سود مركب كه شامل سود تضميني روزشمار و سود مشاركت ، مي باشد به اندوخته اي بزرگ مبدل مي گردد. لازم بذكر است كه سود در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري تا ده سال تضمين شده است .
در بيمه هاي سرمايه گذاري علاوه بر بخش سرمايه گذاري ، با پرداخت اولين حق بيمه ، بيمه شده تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد.
در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري امكان تعديل ضريب تورم جهت كاهش اثرات تورم در سال هاي آتي وجود دارد. 
در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري محدوديتي در سالهاي سرمايه گذاري وجود ندارد.
در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري بدون نياز به ضامن و تغيير در اندوخته ، امكان دريافت وام وجود دارد.
شرايط بيمه نامه با نياز ها و خواسته هاي شما  هماهنگي دارد .
اندوخته بيمه نامه در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري از پرداخت ماليات مستقيم معاف است . 
  بيمه تامين اجتماعي از نوع بيمه هاي اجباري است كه براي بيمه شدن نياز به اشتغال در محل با تاييد بارزس تامين اجتماعي دارد. مبلغ حق بيمه با توجه به نرخي است كه از سوي سازمان اعلام مي گردد وبا توجه به ماهيت درماني ، بيمه هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني  بخش اعظمي از حق بيمه پرداختي صرف هزينه هاي درماني مي شود . در صورت فوت فرد بيمه شده مبلغي ناچيز بابت هزينه هاي دفن به بازماندگان پرداخت مي شود. و حقوق بيمه شده تحت شرايط خاص به خويشاوندان درجه اول انتقال مي يابد. در بيمه هاي تامين اجتماعي حق بيمه هاي پرداخت شده قابليت بازخريدي ندارد. 
در صورتي كه براي داشتن بيمه عمر و سرمايه گذاري نيازي به اشتغال فرد بيمه شده نيست ، بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري متشكل از دو بخش  پوشش سرمايه بيمه اي و سرمايه گذاري است كه در كنار هم به بيمه شده ارائه خدمت ميكند و مبلغ حق بيمه توسط  بيمه گذار انتخاب مي شود و  با توجه به انتظار بيمه گذار از بيمه نامه  و شرايط بيمه نامه هزينه مي شود. در صورت فوت فرد بيمه شده سرمايه فوت بيمه نامه به همراه سرمايه پوشش فوت در اثر حادثه (در صورت اخذ اين پوشش ) و اندوخته بيمه نامه در زمان فوت به استفاده كنندگاني كه در بيمه نامه مشخص شده اند پرداخت مي گردد. و در صورت حيات بيمه شده در پايان بيمه نامه ، اندوخته بيمه نامه (شامل مجموع حق بيمه هاي پرداخت شده پس از كسر هزينه هاي بيمه نامه و سود هاي روز شمار متعلقه و سود هاي مشاركت هر سال) ، باتصميم بيمه گذار بصورت يكجا و يا بصورت مستمري پرداخت مي گردد . در طول مدت بيمه نامه نيز امكان بازخريدي بيمه نامه نيز وجود دارد .
بيمه عمر و سرمايه گذاري و بيمه هاي تامين اجتماعي در واقع مكمل هم مي باشند.
شركت بيمه پارسيان علاوه بر پشتوانه قوي مالي خود همانند ديگر موسسات بيمه ، تحت نظارت و كنترل بيمه مركزي ايران قراردارد. 50درصد حق بيمه هاي پرداخت شده ، نزد بيمه مركزي ايران اتكايي مي شوند. ضمن آنكه بطور اصولي بخشي از ريسك اين طرح بيمه اي همانند ديگر طرح هاي بيمه اي به موسسات معتبر بيمه گران بين المللي منتقل خواهد شد. 
بله ، امكان خريد چندين بيمه نامه از شركت هاي مختلف براي يك بيمه شده با رعايت سقف سرمايه فوت وجود دارد .
با توجه به كتاب <<قانون بيمه و بيمه گري>> برخي از مهمترين مواد مرتبط با بيمه عمر به شرح زير مي باشد. 
ماده 37. ثبت هر موسسه بيمه در كشور ايران موكول به ارائه پروانه تاسيس كه از طرف بيمه مركزي ج .ا.ا صادر مي شود خواهد بود. 
ماده 60.اموال شركت هاي بيمه تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران ، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگي يك شركت بيمه ، بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران ، حق تقدم دارند. در ميان رشته هاي مختلف بيمه ، حق تقدم با بيمه عمر است .شركت هاي بيمه نمي توانند بدون موافقت قبلي بيمه مركزي ج.ا.ا اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند. 
ماده 71.كليه شركت هاي بيمه كه در ايران فعاليت مي نمايند بايد 50درصد در رشته بيمه هاي زندگي (شامل بيمه عمر و سرمايه گذاري) و 25درصد در ساير رشته ها از معاملات بيمه اي مستقيم خود را نزد بيمه مركزي ج.ا.ا بيمه اتكايي نمايند. 
*متن كامل قانون بيمه مصوب 07/02/1316 به شرح زير ميباشد:
ماده 31- در صورت توقف يا افلاس بيمه گر، بيمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
ماده32- در صورت ورشكستگي بيمه گر، بيمه گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارنند و بين معاملان مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است.
باركد دو بعدي است كه با استفاده از گوشي هاي هوشمند( شامل گوشي هاي اندرويدي و IOS )، اصالت بيمه نامه را احراز مي نمايد. بهره گيري از باركد QR ، گامي موثر درايجاد اطمينان خاطر براي بيمه گذاران محترم بيمه هاي عمروسرمايه گذاري خواهد بود.
توجه به وضعيت مالي و نيازهاي بيمه اي خود
توجه به پس اندازهاي خرد و مدت زمان تعهد پرداخت
توجه به نحوه پرداخت حق بيمه 
توجه به پوشش هاي اضافي مورد نياز جهت تكميل بيمه نامه
در صورت فوت بيمه شده اول،اگر بيمه شده دوم تمايل به ادامه بيمه نامه را داشته باشند، سرمايه فوت وسرمايه حادثه (در صورت فوت ناشي از حادثه) به بيمه شده دوم پرداخت ميگردد، ضمن اينكه بيمه شده دوم(بيمه گذار جديد بيمه نامه) از پرداخت حق بيمه تا انتهاي مدت بيمه نامه معاف مي شود.
در صورتي كه تمايل به ادامه بيمه نامه نداشته باشند، علاوه بر سرمايه فوت و سرمايه حادثه ( در صورت فوت ناشي از حادثه)، ارزش بازخريدي به همراه ارزش فعلي حق بيمه هاي آتي بيمه نامه به بيمه شده دوم تعلق مي گيرد. 
مراجعه بيمه گذار به نمايندگي يا شعبه مربوطه و ارائه اصل بيمه نامه و كارت شناسايي معتبر ، تكميل فرم هاي مربوطه و اعلام مشخصات بانكي( شماره حساب ،شماره شبا ونام بيمه گذار )
ابطال بيمه نامه حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ صدور بيمه نامه امكان پذير مي باشد .
معمولا" اقساط سال جديد بطور اتوماتيك ايجاد مي گردد اما چنانچه ايجاد نگرديده است ، مي توانيد با همكاران مجتمع بيمه اي يا شعبه استان خود تماس بگيريد.
جهت دريافت دفترچه اقساط حق بيمه ، بيمه گذار مي بايست به نماينده يا شعبه مربوطه مراجعه نمايد .
خير ، با توجه به اينكه در محاسبه مبلغ اقساط وام بيمه نامه نرخ بهره وام لحاظ شده است، لذا پرداخت زود هنگام اقساط تاثيري در كاهش نرخ بهره ندارد. در صورت پرداخت كلي اقساط و تسويه وام پيش از موعد مقرر، از پرداخت بهره اقساط آتي معاف خواهيد شد.
بله، در صورت عدم پرداخت حق بيمه در سر رسيد تعيين شده، براي قسط وام جريمه دير كرد محاسبه مي گردد.
در صورتي كه بيمه نامه داراي اندوخته باشد مي توانيد اقساط معوق بيمه نامه را پرداخت نماييد و براي جبران تاخير ميتوانيد اقساط اينده را زودتر از موعد پرداخت نماييد.
در صورتي كه بيمه نامه به حالت تعليق در آمده باشد (اندوخته بيمه نامه صفر شده باشد.) مي بايست با نمايندگي و يا با يكي از شعب بيمه پارسيان هماهنگي نماييد و در صورت لزوم ،بعد از انجام آزمايشات پزشكي ميتوانيد اقساط معوق را پرداخت نماييد.
بيمه گذار مي بايست با مراجعه به نماينده يا شعبه مربوطه، فرم لازم را تكميل و مبلغ بدهي وام بيمه نامه را كه به ايشان اعلام مي شود، به شماره حساب بيمه پارسيان (00200234164006 ) واريز كرده و فيش واريز را همان روز تحويل نماينده يا شعبه ( جهت ثبت درخواست تسويه وام ) نمايد .
خير، بيمه شده به هيچ عنوان در بيمه عمر وسرمايه گذاري قابل تغيير نمي باشد.
اندوخته سرمايه گذاري بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري علاوه بر ايجاد منافع در صورت فوت بيمه شده حقوق و مزايايي را در زمان حيات بيمه شده براي بيمه گذار فراهم مي كند كه شامل دريافت وام ، برداشت از اندوخته و  بازخريدي بيمه نامه مي‌باشد.
دريافت وام تا ميزان 90% ارزش بازخريدي بيمه نامه از پايان سال دوم بيمه نامه امكان‌پذير مي‌باشد به شرطي كه بيمه نامه قسط معوق نداشته باشد. مدت باز پرداخت اقساط حداكثر 4 سال متناسب با مبلغ قسط و مدت باقي مانده از بيمه نامه محاسبه مي شود.
به موجب ماده 27 آيين نامه شماره 13 بيمه مركزي ايران ميزان نرخ بهره وام 4درصد بيشتر از نرخ فني مي باشد. 
بيمه گذار در طول مدت بيمه نامه حداكثر 2 بار نسبت به دريافت وام اقدام نمايد . 
بيمه گذار ميتواند از ابتداي سال سوم تا انتهاي سال ششم تا سقف  50 درصد اندوخته سرمايه گذاري بيمه نامه و از ابتداي سال هفتم تا پايان مدت اعتبار بيمه نامه تا سقف 90درصد ازا ندوخته سرمايه گذاري بيمه نامه خود را دريافت نمايد.
مشخصات بانكي بيمه گذار ( شماره حساب ، شماره شبا ونام بيمه گذار) ،كارت شناسايي معتبر و تكميل فرمهاي مربوطه . 
اين مبلغ با توجه به شرايط وام در هر بيمه نامه متفاوت است و لازم است با كارشناسان اداره پس از صدور هماهنگي شود.
از طريق پورتال بيمه گذار 
از طريق نمايندگي 
ازطريق كارشناسان مجتمع ها و شعب بيمه اي 
با توجه به اينكه نمايندگي يك واسطه بين بيمه گذار و شركت بيمه پارسيان مي باشد، در اين صورت بيمه گذاران مي توانند با نزديك ترين مجتمع بيمه اي يا شعبه بيمه پارسيان دراستان خود تماس بگيريد و در صورت لزوم مراجعه حضوري داشته باشید .
پرداخت نقدي در شعبه بانك هاي تجارت و پارسيان در سراسر كشور از طريق دفترچه اقساط
پرداخت اينترنتي از طريق پورتال بيمه گذار
پرداخت از طريق دستگاه هاي ATM بانك پارسيان با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت 
پرداخت اينترنتي ازطريق سامانه باشگاه مشتريان  
پرداخت اينترنتي از طريق سايت اصلي بيمه پارسيان 
پرداخت اينترنتي از طريق سامانه http://bill.pec.ir  با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت
پرداخت نقدي در شعبه بانك هاي تجارت و پارسيان در سراسر كشور از طريق دفترچه اقساط
پرداخت اينترنتي از طريق پورتال بيمه گذار
پرداخت اينترنتي از طريق سايت اصلي بيمه پارسيان 
پس از وارد شدن از مسيرهاي اعلام شده در زير مي توان مطابق راهنماي موجود در هر يك از آدرس هاي فوق نسبت به مشاهده بيمه نامه ،‌ثبت نام در سامانه و پرداخت اقساط حق بيمه و وام اقدام نمود .
لازم به ذكر است از طريق ثبت نام در باشگاه مشتريان نيز امكان پرداخت اقساط از طريق شناسه پرداخت وشناسه قبض ايجاد شده است .
• سايت اصلي بيمه پارسيان       http://parsianinsurance.ir
• از طريق سامانه    http://lifecrm.parsianinsurance.com
• سامانه باشگاه مشتريان                      http://pi724.com   
در صورت مشاهده هرگونه مشكل مي توانيد با تلفن 0218259- داخلي هاي 1114،‌1116 و 1113 تماس بگيريد .
از دكمه فراموشي" كلمه عبور" يا " كلمه عبور خود را فرموش كرده ام " استفاده نمائيد ،‌كلمه عبور شما از طريق پيامك براي شما ارسال خواهد شد ،‌ در صورت مشاهده هرگونه مشكل مي توانيد با تلفن 0218259- داخلي هاي 1114،‌1116 و 1113 تماس بگيريد .
خیر ، براي بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري ( طرح انفرادي ) ،‌درصورتيكه بيمه گذار تمامي بيمه نامه ها يك نفر باشد نيازي به ثبت نام مجدد نيست و با همان ثبت نام قبلي ،‌بيمه نامه جديد نيز قابل مشاهده مي باشد. 
در صورت مشاهده هرگونه مشكل مي توانيد با تلفن 0218259- داخلي هاي 1114،‌1116 و 1113 تماس بگيريد .
اين موضوع مي تواند به دو علت باشد :
1-در حال حاضر سيستم مربوط به بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري ( طرح خانواده) ،‌ از سيستم بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري ( طرح انفرادي ) مجزا مي باشد و بنابراين مي بايست مطابق راهنماي موجود در آدرس هاي زير ،‌ نسبت به ثبت نام در سامانه مربوطه اقدام شود .
2-انتقال بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري از  سيستم قديم شركت بيمه پارسيان به سيستم جديد در حال انجام است و تا زمان اتمام انتقال همه بيمه نامه ها امکان مشاهده یکجای کلیه بیمه نامه ها مقدور نیست در صورتیکه  بيمه نامه شما هم از اين موارد می باشد مطابق راهنماي موجود در آدرس هاي زير ،‌ نسبت به ثبت نام در سامانه مربوطه اقدام و نسبت به مشاهده بیمه نامه های خود اقدام فرمائید
• سايت اصلي بيمه پارسيان       http://parsianinsurance.ir
• از طريق سامانه    http://lifecrm.parsianinsurance.com
در صورت مشاهده هرگونه مشكل مي توانيد با تلفن 0218259- داخلي هاي 1114،‌1116 و 1113 تماس بگيريد .
رنگ سبز به معني قسط پرداخت شده ،‌ رنگ قرمز به معني قسط معوق و رنگ آبي يا سفيد به معني قسط سررسيد نشده مي باشد.
در ابتدا موضوع را به نمايندگي خود اعلام نماييد . (نمايندگي جهت اعلام و پيگيري از واحد مربوطه اقدام كند.)
در صورت عدم دسترسي به نمايندگي ، چنانچه پرداخت انجام شده شما از طريق مراجعه حضوري در بانك بوده است لازم است اطلاعات پرداخت (پرفراژ بانكي خوانا، شماره بيمه نامه، تاريخ پرداخت و مبلغ پرداخت ) را در اختيار همكاران واحد مالي داخلي هاي  قرار دهيد. داخلي هاي 1487و1488
 چنانچه پرداخت  شما بصورت اينترنتي و يا از طريق ATM  بوده است لازم است اطلاعات پرداخت ( كد رهگيري پرداخت، شماره بيمه نامه، تاريخ پرداخت و مبلغ پرداخت ) را در اختيار همكاران واحد فناوري اطلاعات قرار بگيرد ، شماره تلفن هاي 42169126 و42169127 تماس بگيريد.
در صورتي كه پول از حساب كسر شده است و كد رهگيري نداريد مي بايست با شركت تجارت الكترونيك 2318-021تماس بگيريد. 
پانزده روز ميباشد و در صورت عدم مراجعه ، معرفينامه با تاريخ روز مجددا توسط كارشناس بايد صادر گردد.
صفحه اول و دوم و گواهي اطلاع بيمه گذاران به شماره بازنگري 03، به همراه كارت ملي بيمه گذار و همچنين در مورد آقايان متولد 1360 به بعد كه معافيت پزشكي دارند كارت معافيت پزشكي نيز ارسال شود.
اگر بيمه گذار جز پدر باشد بايد حتما فرم رضايت والدين از شرايط بيمه نامه توسط پدر،جد پدري يا قيم تكميل و ارسال شود.
 بله،‌ کلیه پرسشنامه ها تحت بررسی کارشناسی ریسک قرار می گیرند و براساس وضعيت سلامتي و با نظر پزشک مشخص مي گردد كه بيمه نامه با چه شرايطي قابل ارائه مي باشد.
در دفترچه اقساط پارسيان، علاوه بر كد مشتري، شناسه پرداخت و شناسه قبض نيز جهت پرداخت نيز وجود دارد 
 شماره حساب  0200234164006  صاحب حساب شركت بيمه پارسيان ، نزد بانك پارسيان قابل واريز از تمامي شعب سراسر ايران و يا از طريق پرداخت اينترنتي در زمان ثبت پيشنهاد
صفحه اول دفترچه حساب بيمه گذار به همراه شماره شبا و تكميل فرم اعلام شماره حساب
در مورد پيشنهاداتي كه مشمول آزمايش نمي باشند حداقل پيش پرداخت 300.000ريال مي باشد
پيشنهاداتي كه مشمول آزمايش مي باشند حداقل پيش پرداخت 1.000.000ريال مي باشد.
بر اساس سن و سرمايه درخواستي بيمه شده و نيز در صورت درخواست پزشك معتمد بيمه گر با توجه به وضعيت سلامتي بيمه شده،  معرفي نامه پزشكي جهت مراجعه به مراكز درماني مجاوز صادر مي گردد.
مطابق جدول سن و سرمايه " پيشنهاداتي با مدت زمان بيش از 10 سال در ( طرح انفرادي) :
تا سن 40 سال تا سرمايه فوت به هر علت 400.000.000ريال بدون انجام آزمايش 
از 41 تا 50 سال تا سرمايه فوت به هر علت 200.000.000ريال بدون انجام آزمايش 
از 51 سال به بالا با هر سرمايه فوت به هر علتي مشمول آزمايشات پزشكي مي باشند.
پيشنهاداتي با مدت زمان كمتر از 10 سال تا 50 سال 500.000.000ريال( طرح انفرادي و خانواده) بدون انجام آزمايش ميباشد.
پيشنهاداتي با مدت زمان بيش از 10 سال در (طرح خانواده):
 تا سن 40 سال براي بيمه شده اول تا سرمايه فوت به هر علت تا 600.000.000ريال و تا از سن 41 تا 50 سال تا سرمايه فوت به هر علت 450.000.000ريال (مجموع سرمايه فوت به هر علت بيمه شده اول و سرمايه محاسباتي بيمه نامه)بدون انجام آزمايش پزشكي ميباشد."   
در صورت صدور معرفي نامه پزشكي بيمه شده مي بايست به مركز پزشكي مشخص شده در معرفي نامه مراجعه نمايند و آزمايشات لازم را انجام دهند. بعد از اعلام نتيجه آزمايش و بررسي پزشك معتمد مراحل صدور پيشنهاد بيمه عمر و سرمايه گذاري ادامه مي يابد.
بلي هيچ مشكلي براي خريد بيمه نامه براي افرادي كه سربازي نرفته اند وجود ندارد.    
مي بايست بيمه گذار و بيمه شده و ذينفع داراي رابطه سببي، نسبي يا شركاي تجاري باشند. تنها استثناء تعيين موسسات خيريه به عنوان ذي نفع مي باشد.
در صورت حيات خود شخص بيمه شده ، و در صورت فوت وراث قانوني بيمه شده ذي نفع مي باشند.
حتما بايد از اعضاي همان بيمه نامه ذي نفعان انتخاب گردند و انتخاب ذي نفع خارج از بيمه نامه يا وراث قانوني امكان پذير نمي باشد.
بيماري هاي قلبي 
،بيماري هاي مغزي (سكته مغزي-انفاركتوس و خونريزي يا آمبولي) 
كليه سرطانها (در حال تشخيص ،درمان و يا شيمي درماني) 
كليه پيوند اعضاء اصلي(قلب-كليه-ريه-كبد-مغز استخوان) 
هپاتيت 
ايدز
امكان صدور بيمه نامه براي افراد داراي عقب ماندگي ذهني و  IQ  پايين تر از 40، وجود ندارد.
نحوه کسر حق بیمه پوشش های اضافی و مالیات بر ارزش افزوده در طرح خانواده فقط به صورت مازاد بر حق بيمه پايه  ارائه مي گردد.