پنجشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
  نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

  پيام مديرعامل
پیام مدیرعامل
خداوند بزرگ را شكر گزارم كه توفیق خدمتگزاری در سنگری جدید (بیمه پارسیان) را نصیب اینجانب فرموده است و امیدوارم دست در دست كاركنان صدیق و نمایندگان فهیم این شركت بتوانیم واژه خدمتگزاری صادقانه به هموطنان گرامی را معنایی دوباره بخشیم.
بیمه پارسیان اكنون به عنوان بنگاهی خوشنام و با امكانات بالقوه فراوان جهت رشد و توسعه، دارا بودن نیروی انسانی جوان و تحصیلكرده، دستیابی به تعالی سازمانی و رسیدن به افقهای جدید را سرلوحه اهداف خود قرار داده است.
بر اساس افق آینده ترسیم شده در چشم انداز و پیروی از استراتژی سازمانی، معتقدم تا با به كارگیری استراتژی دانش محور و با به خدمت گرفتن فن آوری روزآمد، هدف گذاری درست و حركت برنامه ای، اطمینان و اعتماد به سرمایه های انسانی، پویایی سازمانی را حفظ نموده و با انعطاف پذیری در شرایط ناپایدار محیط بین المللی ضمن شناخت صحیح از فرصتها با چابكی و سرعت عمل به موقع چالشها را با موفقیت طی نماییم.
میثاق مشترك یكپارچه كاركنان و نمایندگان بیمه پارسیان كسب رضایت كلیه ذینفعان بالاخص رضایت مشتریان گرانقدر است.
شعار راهبردی "همیشه حق با مشتری است" را نصب العین خود قرار داده و تجلی واقعی مشتری مداری و تكریم ارباب رجوع را به نظاره بنشینیم.
به امید سرافرازی ایران اسلامی عزیز و اعتلای روزافزون گروه مالی پارسیان و سپاس از اعتماد مشتریان محترم، امیدواریم با افزایش سهم از بازار به دنبال كسب رضایت مشتریان شركت باشیم و همواره ارزش های كلیدی بیمه پارسیان را كه همانا آینده نگری، راستی و درستی، اعتماد و اعتبار، مشتری مداری و شایستگی است، سرلوحه كارمان قرار دهیم .
 
                                                                                                                                                        
هادی اویار حسین
                                                                                                                                            
     مدیر عامل