پنجشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
  نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

  منشور اخلاقی بیمه
پایبندی به مقررات و تعهدات
۱- احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و عدم‌تلاش برای بی اثر كردن آنها،
۲ - برخورد با همكاران و واسطه‌هایی كه از طرق غیراخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی میپردازند؛
۳ - عدم‌چشم‌پوشی نسبت به تخلف دیگران و همكاری برای كاستن هرگونه فساد؛
۴ - پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشكار باشد چه پنهان؛
۵ - پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است؛
۶ - رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروزی از اصول بیمه‌گری، به‌ویژه در تعیین نرخ و شرایط:
عدالت و انصاف
۷ - تعیین دستمزد همكاران به‌صورت منصفانه و پرداخت كارمزد نمایندگان و كارگزاران طبق ضوابط؛
۸ - رفتار منصفانه با مشتریان و طرف‌های تجاری در همه جوانب؛
۹ - پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیراخلاقی و غیرصادقانه؛
۱۰ - تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در خور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا؛
شفافیت و صداقت
۱۱-صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و نیز خودداری از عرضه گزارش‌های فریب‌دهنده، پنهان‌كاری و حذف هدفمند برخی از اطلاعات؛
۱۲ - خودداری از ارائه اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع‌رسانی؛
۱۳ - انتشار مستمر اطلاعات دقیق مالی و ویژگیهای حرفه‌ای خود به صورت واقعی؛
۱۴ - اطلاع‌رسانی به موقع به بیمه‌گذاران نسبت به بروز هر گونه تغییرات موثر در ادای تعهدات؛
۱۵ - توجیه كامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیت‌های دریافت خسارت؛
۱۶ - برقراری روابط شفاف با مشتری به‌گونه‌ای كه امكان هیچ نوع سوء‌استفاده نباشد؛
حفظ كرامت انسانی
۱۷ - خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش از حد برنامه‌های سرگرمی و تفریحی برای طرف‌های تجاری؛
۱۸ - انتخاب همكارانی كه به اصول اخلاق حرفه‌ای متعهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشا و پرداخت‌های غیرموجه مبرا میباشند؛
۱۹ - محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان؛ همكاران ورقبا؛
رعایت حقوق اجتماعی
۲۰ - احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن؛
۲۱ - احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتریان؛
۲۲ - سلوك و عدم‌كینه‌توزی با منتقدانی كه سخن از نقض قانون و مقررات میگویند و عملكردها را نقد میكنند؛
۲۳ - مقابله با پولشویی و هر گونه‌ فعالیت دیگری كه پشتیبان بزه‌های سازمان‌یافته باشد؛
۲۴ - پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار؛
۲۵ - همكاری با سازمان‌های مردم نهاد (NGO ) و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی كه سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می‌شد؛
۲۶ - پذیرش شكایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز؛
۲۷ - احترام به حقوق مالكیت مادی و معنوی رقیبان.
سندیكای بیمه گران ایران