پنجشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
  نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

  آلبوم افتخارات بیمه پارسیان
BestManager94

BestManager94

برند محبوب دوره دوم تنديس زرين

برند محبوب دوره دوم تنديس زرين

باينكس دوم-2

باينكس دوم-2

تنديس يكصد برند برتر ايراني

تنديس يكصد برند برتر ايراني

تنديس برنزين رعايت حقوق مصرف كنندگان سال 92

تنديس برنزين رعايت حقوق مصرف كنندگان سال 92

مدير شايسته ملي

مدير شايسته ملي

MAKE2013

MAKE2013

سومين تلاشگران كيفيت

سومين تلاشگران كيفيت

نشان عالي سال 94

نشان عالي سال 94

همايش-ملي-بهره-وري

همايش-ملي-بهره-وري

سلامت اداري 93

سلامت اداري 93

نوآور برتر

نوآور برتر

مديريت مالي

مديريت مالي

باينكس دوم

باينكس دوم

يكصد برند برتر ايراني

يكصد برند برتر ايراني

پنجمين جشنواره ملي بهره وري - مرحله اول

پنجمين جشنواره ملي بهره وري - مرحله اول

اكوايت

اكوايت

يكصد مدير برتر

يكصد مدير برتر

دومين تلاشگران كيفيت

دومين تلاشگران كيفيت

قهرمانان

قهرمانان

چهارمين تلاشگران كيفيت

چهارمين تلاشگران كيفيت

6مين قهرمانان صنعت

6مين قهرمانان صنعت

ناپك - تقدير

ناپك - تقدير

رضايتمندي مشتري 93

رضايتمندي مشتري 93

برندهاي محبوب

برندهاي محبوب

9مين قهرمانان صنعت

9مين قهرمانان صنعت

MAKE2012

MAKE2012

گواهينامه جايزه ملي مديريت دانش

گواهينامه جايزه ملي مديريت دانش

جايزه ملي مديريت

جايزه ملي مديريت

جايزه كاردينلي

جايزه كاردينلي

8مين قهرمانان صنعت

8مين قهرمانان صنعت

سلامت اداري 91

سلامت اداري 91

تنديس سال 93

تنديس سال 93

اولويت انتخاب مشتري (FCC)

اولويت انتخاب مشتري (FCC)

ناپك

ناپك

سلامت اداري 92

سلامت اداري 92

گواهي پذيرش در بور اوراق بهادار تهران

گواهي پذيرش در بور اوراق بهادار تهران

باينكس اول

باينكس اول

تنديس برنزين رعايت حقوق مصرف كنندگان سال 93

تنديس برنزين رعايت حقوق مصرف كنندگان سال 93

ناپك - سازمان تاثيرگذار

ناپك - سازمان تاثيرگذار

نشان رضايتمندي مشتري 93

نشان رضايتمندي مشتري 93

رضايتمندي مشتري 91

رضايتمندي مشتري 91

نشان عالي كيفيت

نشان عالي كيفيت

برند محبوب دوره اول تقديرنامه

برند محبوب دوره اول تقديرنامه

زنجيره موفقيت سازماني

زنجيره موفقيت سازماني