پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ويژگي منحصر بفرد طرح خانواده بيمه عمر و سرمايه گذاري شركت بيمه پارسيان چيست ؟
در صورت فوت بيمه شدگان دوم ،سوم و چهارم در طرح خانواده چه اتفاقي مي افتد؟
آيا مي توان محاسبات جدول نرخ بيمه عمر و سرمايه گذاري را متناسب با شرايط دلخواه بدست آورد؟
شرايط پيشنهاد شركت بيمه پارسيان براي كودكان چيست ؟
چرا در خريد بيمه عمر بايد ديدگاه بلند مدت داشته باشيم ؟
طرح سالمندان بيمه عمر و سرمايه گذاري شركت بيمه پارسيان چگونه مي باشد؟
طرح جامع خانواده بيمه عمر و سرمايه گذاري شركت بيمه پارسيان چگونه مي باشد؟
آيا مقايسه دو بيمه عمر و سرمايه گذاري با هم كار صحيحي است ؟
آيا امكان تغيير شرايط بيمه نامه وجود دارد؟
بيمه گذار كيست؟
آيا پرداخت اقساط بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري قبل از سررسيد قسط، در سرمايه گذاري بيمه نامه موثر است ؟
مدت بيمه نامه چند سال ميتواند باشد؟
ارائه پوشش هاي اضافي به كودكان به چه صورت مي باشد؟
بيمه شده كيست؟
محصولات شركت بيمه پارسيان در زمينه بيمه هاي عمر چيست؟
منظور نرخ بهره فني در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري بيمه پارسيان چيست ؟
سود قطعي بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري بيمه پارسيان چگونه است ؟
مزاياي ويژه بيمه نامه عمروسرمايه گذاري شركت بيمه پارسيان چيست؟
در بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري شركت بيمه پارسيان چه پوشش هاي بيمه‌اي ارائه مي شود؟
آيا بيمه هاي عمر معاف از ماليات مي باشند؟
درصورت تاخیر در پرداخت اقساط بيمه نامه، آیا بیمه گذار جریمه دیرکرد باید بپردازد؟
آيا باشگاه مشتريان بيمه پارسيان را مي شناسيد؟
روش هاي محاسبه امتياز بيمه عمر و سرمايه گذاري در باشگاه مشتريان به چه صورت مي باشد؟
عضويت در باشگاه مشتريان بيمه پارسيان به چه صورت مي باشد؟
تفاوت بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه پارسيان با سرمايه گذاري در بانك ها؟
تفاوت بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه پارسيان با بيمه تامين اجتماعي؟
چه تضميني براي ايفاي تعهدات بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه پارسيان وجود دارد ؟
آيا مي توان همزمان چند بيمه عمر از چند شركت خريداري نمود ؟
در صورت ورشكستگي و يا عدم فعاليت شركت بيمه،‌ سرانجام دارندگان بيمه عمر چگونه مي باشد؟
QR چيست؟
نكاتي كه قبل خريد بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري بايد توجه شود؟
در صورت فوت بيمه شده اول، در طرح خانواده شرايط بيمه نامه خانواده به چه صورت خواهد بود؟
  

افزودن سوال جدید

سوال جديد : 

جهت بازخريد يا ابطال بيمه نامه چه اقدامي بايد صورت پذيرد ؟
حداكثر زمان جهت اقدام بيمه گذار براي ابطال بيمه نامه چه مدت مي باشد ؟
اقساط سال بیمه ای جديد بيمه نامه در سيستم جهت پرداخت ايجاد نشده است چگونه اعلام نمايم تا ايجاد گردد ؟
در صورت اتمام دفترچه اقساط حق بيمه، تمديد مجدد آن چگونه است ؟
آيا پرداخت اقساط وام بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري قبل از سررسيد قسط وام ، در سرمايه گذاري بيمه نامه موثر است ؟
درصورت تاخیر در پرداخت اقساط وام، آیا بیمه گذار جریمه دیرکرد باید بپردازد؟
جهت جبران اقساط معوق بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري چه بايد كرد؟
در صورت در خواست بيمه گذار مبني بر تسويه وام بيمه نامه ،چه اقدامي لازم است ؟
آيا بيمه شده در بيمه عمر انفرادي قابل تغيير مي باشد ؟
حقوق بيمه گذار در مورد اندوخته سرمايه گذاري بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري بيمه پارسيان چيست؟
شرايط دريافت وام از محل بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري بيمه پارسيان چيست ؟
نرخ بهره وام دريافتي از اندوخته بيمه عمر چقدر مي باشد؟
تعداد دفعات پرداخت وام به بيمه گذار عمرانفرادي چند مرتبه مي باشد ؟
شرايط برداشت از اندوخته در شركت بيمه پارسيان چگونه است؟
جهت دريافت وام يا برداشت از اندوخته چه مداركي لازم است؟
چگونه مي توان از مبلغ دقيق تسويه وام پيش از موعد مقرر و يا جريمه دير كرد وام اطلاع حاصل نمود؟
چگونه مي توان از ميزان اندوخته بيمه نامه اطلاع حاصل نمود؟
در صورت عدم فعاليت نمايندگي و يا عدم دسترسي به نماينده، چگونه مي توان دفترچه اقساط ، وام و خدمات پس از صدوربيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري را دريافت نمود ؟
روش هاي پرداخت حق بيمه ، بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري شركت بيمه پارسيان چيست ؟
روش هاي پرداخت اقساط وام ، بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري شركت بيمه پارسيان چيست ؟
  

افزودن سوال جدید

سوال جديد : 

جهت مشاهده وضعيت بيمه نامه و اقساط بیمه نامه و پرداخت اينترنتي چه اقدامي بايد انجام داد؟
نام كاربري و كلمه عبور جهت ورود به سامانه اطلاع رسانی بیمه های عمر و سرمایه گذاری عمل نمي كند و امكان ثبت نام مجدد در سامانه نيز وجود ندارد چگونه مشكل را رفع كنم ؟
در صورتي كه بيمه گذار بيش از يك بيمه نامه خريداري نموده باشد آيا جهت مشاهده بیمه نامه جدید در سامانه اطلاع رسانی بیمه های عمر و سرمایه گذاری ، مي بايست مجددا" ثبت نام انجام دهد ؟
به چه علت بيمه نامه هاي عمر و سرمایه گذاری ، يك بيمه گذار در دو سامانه مشاهده مي شود ؟
مفهوم رنگ هاي مختلف در سامانه اطلاع رسانی بیمه های عمر وسرمایه گذاری ، در قسمت "وضعيت اقساط " چيست ؟
رصورتي كه بعد از پرداخت اينترنتي اقساط بيمه عمر و سرمايه گذاري، وضعیت اقساط بصورت پرداخت نشده نمایش داده شود و به رنگ قرمز باشد ، چه اقدام بايد انجام داد؟
در پرداخت اينترنتي اقساط، در صورت عدم دريافت كد رهگيري،‌ چگونه مي توان كد رهگيري را بدست آورد؟
  

افزودن سوال جدید

سوال جديد : 

مهلت مراجعه به بيمارستان در صورت صدور معرفي نامه پزشكي چند روز ميباشد؟
چه مداركي جهت ثبت پيشنهاد عمر و سرمايه گذاري در سيستم لازم است ؟
چه شرايطي براي بيمه كردن افراد زير 18 سال لازم است ؟
آيا براي افرادي كه از سلامت كامل برخوردار نيستن امكان خريد بيمه نامه عمر وجود دارد؟
دفترچه اقساط پرداخت حق بیمه تجارت و پارسيان با هم چه فرقي دارد ؟
مبلغ پيش پرداخت بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري(طرح انفرادي و خانواده) ، مانده بدهكار و ساده زماني نزد به چه شماره حسابي مي بايست واريز گردد ؟
چه مداركي جهت انصراف از بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري لازم است؟
حداقل مبلغ پيش پرداخت جهت بررسي بيمه نامه به چه ميزان است؟
در چه صورت نياز به آزمايش بيمه شده قبل از صدور بيمه نامه مي باشد؟
شرايط بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري با توجه به جدول سن و سرمايه آزمايشي چگونه مي باشد؟
در صورت صدور معرفي نامه پزشكي، روند صدور بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري به چه صورت خواهد بود؟
آيا امكان خريد بيمه نامه براي افرادي كه به خدمت سربازي نرفته اند، وجود دارد؟
شرايط انتخاب ذي نفع در بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري چيست؟
در صورت انتخاب نكردن ذينفعان در صورت حيات يا فوت بيمه شده در طرح انفرادي چه كساني ذينفع مي باشند؟
شرايط انتخاب ذينفع در طرح جامع خانواده بيمه عمر و سرمايه گذاري چيست؟
براي كدام بيماري ها امكان صدور بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري وجود ندارد؟
آيا امكان صدور بيمه نامه براي افرادي كه داراي عقب ماندگي ذهني هستند، وجود دارد؟
در طرح خانواده نحوه كسر حق بیمه پوشش های اضافی و مالیات بر ارزش افزوده به چه صورت مي باشد؟
  

افزودن سوال جدید

سوال جديد : 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0