پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عملكرد صندوق سرمايه‌گذاري بيمه عمر و سرمايه‌گذاري پارسيان طی سالهای 1388 تا 1395

سال

نرخ سود فنی علی الحساب

نرخ سود قطعي

1388

15%

24%

1389

15%

26%

1390

15%

26.5%

1391

15%

26.7%

1392

15%

24%

1393

15%

23%

1394

15%

20.1%

1395

15%

18%

16%

 

 

٭ بر اساس آئین­ نامه مکمل بیمه ­های زندگی و مستمری 2/68، در بیمه نامه های صادره پس از تاریخ 01/06/95 ،حداکثر نرخ سود فنی علی­الحساب برای دو سال اول مدت اعتبار بیمه­ نامه ۱۶ درصد، برای دو سال بعد ۱۳ درصد و برای دوره مازاد بر چهار سال اول آن ۱۰ درصد تعیین گردیده است.

  • میانگین نرخ سود قطعی بیمه­ های عمروسرمایه ­گذاری پارسیان طی سال­های 1388 تا 1395 (8 سال) برابر با 23.34% بوده است.
  • این درحالیست که میانگین نرخ "سود قطعی بیمه­ های عمروسرمایه­ گذاری پارسیان" در طی دوره مشابه به مراتب بالاتر از میانگیــــن نرخ­های "تورم" و "سود علی­ الحساب سپرده­ های سرمایه­ گذاری مدت دار بانک ها (با احتساب بالاترین نرخ سود متعلقه در انواع سپرده های بانکی) " بوده و بازده مناسبی با حداقل ریسک ممکنه را نسبت به سایر روش­های دیگر در بازارهای سرمایه گذاری کسب نموده است.

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0