چهارشنبه, 2 مهر 1399
  • ساعت : ۱۵:۱۹:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ 
  • کد خبر : ۱۸۱۵
بیمه پارسیان تنها شركت بیمه در جمع ۱۰ شركت پیشرو ایران
بیمه پارسیان تنها شرکت بیمه در جمع ۱۰ شرکت پیشرو ايران 

بیمه پارسیان تنها شرکت بیمه در جمع ۱۰ شرکت پیشرو ايران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه پارسیان؛ در همایش معرفی صد شرکت برتر کشور ، براساس گزارش سازمان مديريت صنعتي بیمه پارسیان بعنوان تنها شرکت بیمه ای در جمع 10 شرکت پیشرو ایران قرار گرفت .
براساس گزارش سازمان مديريت صنعتي، بیمه پارسیان با رشدی فزاینده و بهره وری بسیار مناسب بعنوان یکی از 10 شرکت پیشرو کشورمان شایسته تندیس و لوح تقدیر این همایش شناخته شد تا بعنوان تنها شرکت بیمه ای در جمع بزرگان صنعت و اقتصاد کشور جا گیرد که مانند سال های قبل و با صعود چشمگير 26 پله اي در جايگاه 69 در جمع یکصد شرکت برتر کشور قرار گرفت.
10 شرکت پیشرو کشورمان براساس رتبه فروش ، رشد مناسب ، قرارگیری در جمع صد شرکت برتر کشور در حداقل 3 سال گذشته و توسط کمیته ای از خبرگان صنعت و محیط کسب و کار کشور شناسایی و معرفی شدند که در این میان به سطح رشد و بلوغ شرکت ها و بهره وري در محیط اقتصادی ایران توجه ویژه ای شده و بیمه پارسیان هم با دارا بودن این معیارها در میان 10 شرکت پیشرو کشورمان جای گرفت .

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0